Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
kökspersonal i skolverksamhet
Linn Malmén

Linn Malmén

Hållbara måltider

I Karlstads kommun gör vi smarta val för att främja hållbara och hälsosamma måltider i förskolor, skolor och på våra äldreboenden. Maten som serveras ska vara bra för dig och för vår framtida planet!

Maten, människan och miljön

Vi gör smarta val för att minska klimatpåverkan

Maten vi äter står för nästan en tredjedel av jordens utsläpp av växthusgaser. Dessutom slängs nästan en tredjedel av all mat som produceras.

Vi följer upp hur stor klimatpåverkan som maten vi köper har och vårt mål är att klimatpåverkan från maten ska minska. När vi skapar recept tittar vi också på vilken klimatpåverkan maträtten får och byter ut ingredienser till mer klimatsmarta val.

För att minska klimatpåverkan handlar vi ekologisk och närproducerad mat i säsong, serverar vegetariska maträtter, lagar mat från grunden och slänger mindre. Vi använder också mindre plast och kemikalier och städar med miljövänliga medel.

Vi vill uppmuntra barn och elever att äta mer grönt. Därför arbetar vi med att utveckla och göra de vegetariska rätterna goda och spännande. Vi använder kockarnas kreativitet och inspireras av eleverna själva för att skapa goda vegetariska maträtter. Vi strävar också efter att öka andelen vegetabilier i maten.

Alla kommunala gymnasieskolor har alltid minst en vegetarisk rätt att välja på varje dag. Ett framgångskoncept är våra ”Green corner” där det vegetariska får en framträdande roll i en trevlig miljö vilket resulterat i att fler och fler elever vågar testa nytt och väljer att äta en vegetarisk lunch.

Vi strävar efter att köpa så mycket ekologiska och KRAV-märkta produkter som möjligt. Köttet vi köper uppfyller kraven i den svenska djurskyddslagstiftningen och fisken vi köper är alltid MSC-märkt.

Under 2018 skrev vi boken "Nära mat till många gäster" som är resultatet av en matresa genom Värmland. Tillsammans med engagerade kockar och kostchefer från nio kommuner och Regionen skapade vi hela 60 recept som är gjorda på närproducerade råvaror. Boken blev startskottet för flera lokala samarbeten i Värmland och idag handlar vi grönsaker, mjöl, ägg, kött, mjölk, olja och champinjoner direkt från producenter i närområdet.

Tillsammans med Nära Mat producenterna utvecklar vi hela tiden nya produkter som passar våra kök och målgrupper. Vi ordnar också studiebesök på lokala gårdar för kockar, barn och elever. Det gör vi för att öka förståelsen för var maten kommer ifrån och hur den produceras.

Syftet med samarbetet är att stötta det lokala näringslivet, utbilda och höja statusen för våra kockar och öka kommunens självförsörjningsgrad av livsmedel.

Vi minskar matsvinnet genom att mäta och följa upp hur mycket mat som slängs. Tillsammans med kockar, barn, elever och pedagoger hittar vi lösningar som gör oss ännu bättre. Sedan 2015 har kommunens skolor och förskolor halverat matsvinnet.

Vi erbjuder personalen att köpa lådor med mat, "Rädda maten lådor", som vi inte kan ta till vara på. Det bidrar till att vi slänger mindre från våra bufféer.

Vi samarbetar också med flera Ica-butiker som skänker matvaror de inte lyckas sälja. Med hjälp av våra kreativa kockar kan matvarorna användas i stället för att slängas.

Våra tips för att minska matsvinnet

  • Planera inköpen.
  • Mät hur mycket mat du slänger och sätt upp mål för att minska svinnet.
  • Ta vara på hela råvaran. Stjälken på många grönsaker är god och skalet kan bli basen till en buljong.
  • Ställ fram lite mat åt gången.
  • Gör matlådor av maten som blir kvar och frys in.

Du kan läsa mer om matavfall och matsvinn på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi väljer produkter av hållbart material som till exempel matlådor i papp eller förnybar plast. På så sätt kan vi fasa ut engångsmaterial i plast och minska användningen av plasthandskar, soppåsar, plastfolie och plastförpackningar.

För att öka förståelsen för hur maten produceras odlar vi egna grönsaker och örter.

I hydroponiska skåp odlar vi bland annat egna skott, örter, sallad och ärtor som skördas direkt i restaurangen och används i till exempel smoothies och direkt på tallriken. Många verksamheter odlar också i växthus eller odlingslådor på sina utegårdar.

Hydroponiskt skåp
Odling i ett hydroponiskt skåp

Utställning om Hållbara måltider genom hela livet

Skolmatsutställning i Karlstadsrummet

Ta gärna del av utställningen om Hållbara måltider som har visats i Karlstadsrummet.

Eu logga med texten Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbrujet

Matkvalitet

Alla kök som tillagar och serverar mat måste följa Livsmedelslagen. Därför arbetar vi med ett egenkontrollprogram för att kontrollera och säkra kvalitén i köksverksamheten.

Karlstads kommun följer befintliga livsmedelsavtal. Vi har höga kvalitetskrav när vi upphandlar leverantörer och strävar efter att öka inslaget av etiska krav och närproducerat när vi upphandlar.

Skolmjölksstöd

Vi tar emot ett EU-finansierat skolmjölksstöd. Syftet är att kunna ge fler elever möjligheten att dricka mjölk i skolan.

Karlstad deltar i projektet "Ett nytt recept för skolmåltider"

Karlstad är en av fyra kommuner som i februari 2021 valdes ut att delta i Livsmedelsverkets och Vinnovas projekt "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmatssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den resurs som skolmåltiden är.

Att jobba som kock i Karlstads kommun

Bra arbetstider, lokala råvaror, kreativt arbete, nära kontakt med matgästerna och härliga kollegor att arbeta tillsammans med. Hör några av våra kockar berätta om sitt yrke.

Konceptet "Matmodig i förskolan"

Flera av Karlstads kommuns förskolor arbetar med konceptet ”Matmodig i förskolan”. Det handlar om att genom måltidspedagogik locka fram barnens nyfikenhet på hälsosam och hållbar mat. Målet är att öka barnens medvetenhet kring vilken mat som är bra både för hälsan och klimatet.

Det har och också tagits fram en beställningsapp för måltider där personalen kan registrera dagens matbeställning utifrån hur många barn som är på plats. På så sätt kan kökspersonalen tillaga rätt mängd mat - något som hjälper till ytterligare att minska förskolornas matsvinn.

Sidan publicerad: 2023-04-25

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?