Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Internationellt arbete

Karlstads kommun driver flera internationella projekt och har ett ständigt växande globalt nätverk. Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete.

Kontakt

Karlstads kommuns internationella enhet arbetar med strategiska internationella utvecklingsfrågor, internationell omvärldsbevakning och EU-projektutveckling.

Nathalia Kullander, internationell handläggare
kommunledningskontoret

Telefon: 054-540 46 33

E-post: nathalia.kullander@karlstad.se

Internationellt perspektiv i arbetet

Kommunens internationella arbete utgår ifrån en internationell plan. Den ska uppmuntra kommunens medarbetare att arbeta med internationella perspektiv i det dagliga arbetet. Till exempel genom olika projekt tillsammans med kommuner i andra länder. Den ska göra det enklare att fatta beslut om vilka projekt och relationer kommunen ska prioritera.

Vänorter och Twin City

Karlstads kommun har vänorts- och Twin Citysamarbeten. Syftet är att förstå andra länder och byta erfarenheter.

Ett vänortssamarbete är en speciell form av relation mellan två kommuner. Det handlar om att dela erfarenhet, utbyta idéer, bli vänner, att besöka varandra och samarbeta genom att diskutera gemensamma problem. Samarbetet ska ge alla möjlighet att delta oavsett ålder, social klass, intressen eller politisk tillhörighet.

Vänorter

Karlstads kommuns fem vänorter är:

  • Moss, Norge.
  • Nokia, Finland.
  • Horsens, Danmark.
  • Jõgeva, Estland.
  • Blönduós, Island.

Twin City

Karlstads kommuns Twin City är Gaziantep, Turkiet.

Internationella nätverk

Knowledge Society Forum

Karlstad är sedan 2015 medlem i Eurocities forum för digitalisering, Knowledge Society Forum. Forumet jobbar med bland annat öppen data, informationssäkerhet och utvecklingen av smarta städer, där ICT används för att utveckla nya tjänster och lösningar.

Social Affairs Forum

Karlstad är sedan 2020 med i Eurocities Social Affairs Forum som arbetar med sociala frågor. Det handlar om till exempel integration, arbetslöshet, migration, aktivt åldrande och inkludering genom utbildning.

Flera olika verksamheter i kommunen kommer att vara engagerade i nätverket:

  • arbetsmarknads- och socialförvaltningen
  • vård- och omsorgsförvaltningen
  • barn och ungdomsförvaltningen
  • gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen.

Jennie Fröling

Projektkoordinator

Karlstad är en Resilient City

Karlstad är som en av två svenska städer utsedd till Resilient City. Det innebär att vi gör ett gott jobb inom områdena klimat, miljö och säkerhet. Att jobba aktivt med riskreduktion och säkerhet i städer är huvudtemat i FN-kampanjen Making Cities Resilient.

I augusti 2009 uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon städer och politiska ledare världen över att gå samman för att bekämpa klimatförändringarna. Karlstad är en av de städer som sedan dess aktivt deltar i kampanjen ”Making Cities Resilient”. På en stor klimatkonferens i Bonn i maj 2010 blev Karlstad en Resilient City, genom att teckna ett avtal med tio punkter som förbinder oss att ta ett stort ansvar i miljö- och säkerhetsfrågor.

Karlstad har utsetts till Resilient City just på grund av sitt arbete med klimat, miljö och säkerhetsfrågor. Vi har bland annat arbetat med att ta fram en miljö- och klimatstrategi och ett översvämningsprogram som visar hur kommunen arbetar med riskerna för översvämning i Klarälven och Vänern.

Att Karlstad är en stad som aktivt arbetar med de här frågorna är känt ute i världen. När Ban Ki-Moon skickade ut ett brev inför klimatmötet i Davos nämnde han Karlstad som ett gott exempel:

”Jag uppmanar alla städer att gå samma väg som Bonn, Mexico City, Saint-Louis i Senegal, Larreynaga-Malpaisillo i Nicaragua, Albay i Filippinerna Baofeng i Kina och Karlstad i Sverige”.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?