Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vardagshjältar - goda exempel

Sedan 2010 hyllar vi årligen nya vardagshjältar. Utmärkelsen går till en person eller verksamhet som gör skillnad och skapar livskvalitet för våra barn och unga i Karlstad. Det är ett sätt att uppmärksamma goda exempel från verksamheter för barn och unga.

Arbetet med att utse och uppmärksamma vardagshjältarna sköts av samverkansgruppen för barn- och unga i Karlstads kommun och är alltså ett samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förutom Karlstads kommuns verksamheter är nomineringen öppen för ideella föreningar, organisationer och privatpersoner.

Det är en tradition att kända Karlstadsprofiler är ambassadörer för vardagshjältar, och 2022 var det Christer och Cecilie Nerfont, Wermland Opera, som hjälpte till att sprida budskapet.

– Vi är såklart väldigt glada och stolta över detta fina uppdrag. Som föräldrar har vi fått se många fina och starka personligheter som finns där för allas våra barn. De som ofta jobbar lite i skymundan och inte får nog uppmärksamhet. Och så fint att alla får möjligheten att visa sin uppskattning genom denna kampanj! säger Christer och Cecilie Nerfont.

Film: Vi överraskar vardagshjältarna 2022

Pristagare 2022

Årets medarbetare: Morgan Rannberg

Morgan har arbetat 30 år på Parkleken Rud och beskrivs som Karlstads egen Ernst Kirchsteiger. Du träffar på honom snickrande, bakandes en sockerkaka eller så tar han fram symaskinen. Morgan har ett hjärta av guld, han går alltid att lita på och ställer upp för besökarna med allt från att laga cyklar till tips och råd.

Morgan är en sann förebild med mycket humor och kunskaper som betytt så mycket för Rudsborna, de återkommer gärna med sina egna barn när de blir vuxna.

Årets verksamhet: västra utredningsenheten, familjeavdelningen

Västra utredningsenheten arbetar med att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn och deras familjer. De kämpar varje dag med svåra, tuffa samtal med barn och deras familjer och de får dagligen ta del av svåra människoöden.

Socialsekreterarna möter dagligen rädda och arga men också tacksamma föräldrar. De kommer varje dag glada till jobbet, fulla med energi och gör sitt allra bästa! Västra utredningsenheten är värda positiv uppmärksamhet för det hjälteuppdrag de utför dagligen.

Årets samverkan: elevstödjarna på Nobelgymnasiet

Elevstödjarna Stefan och Susanne på Nobelgymnasiet hälsar alltid alla elever välkomna till skolan för att de ska känna sig sedda. Det har visat sig vara värdefullt och har lett till ett bättre skolklimat. Elevstödjarna är de vuxna trygga, de betyder mycket för många elever och har hjälpt många att klara skolan.

– ”Stefan ser alltid alla och man kan alltid vända sig till honom om man har det jobbigt. - Han kan se lite hård och läskig ut, men han är en riktig mjukis”.

– ”Susanne brinner för att eleverna ska må bra och känna sig trygga på skolan”.

Årets förening: Selmagruppen

Med ett otroligt engagemang, vecka efter vecka, år efter år, lär de kvinnor mer om svenskt föreningsliv, demokrati och hur olika delar av det svenska samhället fungerar. Verksamheten vänder sig till kvinnor som önskar att bli mer delaktiga i samhällslivet och få en stärkt självkänsla och uppmuntrar och bidrar till egen försörjning.

En social tillhörighet och känsla av delaktighet är viktigt. Selmagruppen möjliggör ett första steg för kvinnor att integreras i det svenska samhället. Den bärande idén för Selmagruppen är solidaritet mellan kvinnor – kvinnor som stöttar andra kvinnor.

Sidan uppdaterad: 2023-05-05

Hittade du rätt information på sidan?