Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Polisens medborgarlöfte

Polisen och Karlstads kommun kommer att fortsätta prioritera arbetet med narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet det kommande åren. Detta för att minska problemen med otrygga miljöer och förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Det är innebörden av medborgarlöftet som gäller fram till 30 juni 2023.

Medborgarlöftet är ett sätt att komma närmare kommuninvånarna. Det handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Det här tyckte Karlstadsborna var viktigast:

 • Våld i offentlig miljö.
 • Otrygga miljöer.
 • Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Insatser mot alkohol och narkotika minskar våld och otrygghet

Eftersom samtliga problemområden bottnar i problem med alkohol- och narkotika kommer den brottsligheten att prioriteras.

Polisen och Karlstads kommun kommer tillsammans att:

 • Ha fler tillsyner på krogar och nattklubbar för att kontrollera berusningsnivån.
 • Utveckla samverkan i insatser mot ungdomar.
 • Utveckla informationsutbytet om oroshärdar i kommunen.

Polisen kommer också att:

 • Arbeta tillsammans med Karlstad kommun för att öka tryggheten. Bland annat genom metoden Effektiv samordning för trygghet.
 • Fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter.
 • Genomföra insatser mot försäljning av narkotika till ungdomar.
 • Ingripa vid överträdelser av den lokala ordningsstadgan i form av alkoholförtäring.

Kommunen kommer också att:

 • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar, med inriktning mot överservering och ansvarfull alkoholservering.
 • Utveckla arbetet mot alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Utveckla arbetet med ungdomar i riskzonen.
 • Arbeta tillsammans med polisen för att öka tryggheten. Bland annat genom en metod som heter Effektiv samordning för trygghet.
 • Stärka Karlstads Trygghetcenters roll i det främjande och förebyggande arbetet.

Dokument medborgarlöftet

Sidan publicerad: 2022-12-28

Sidan uppdaterad: 2023-04-12

Hittade du rätt information på sidan?