Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så arbetar vi med jämställdhet

Karlstads kommun arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Karlstad är mentorskommun för Sveriges kommuners och regioners Modellkoncept för jämställdhet. Karlstads kommun är även, tillsammans med Region Värmland, värd för Forum Jämställdhet 2024.

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man – och det är dessa som jämställdhetspolitiken i regel utgår ifrån. Det är viktigt att ha i åtanke att det finns personer som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen, liksom att det är viktigt att ha i åtanke att vare sig gruppen kvinnor eller gruppen män är enhetlig.

Koncernen Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla och vi arbetar för ökad jämställdhet och mångfald.

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. I Karlstads kommun är det politiskt beslutat att jämställdhet ska integreras i planerings- och uppföljningsprocessen.

Under 2023-2025 deltar Karlstads kommun som mentorskommun för Sveriges kommuners och regioners Modellkoncept för jämställdhet Länk till annan webbplats..

Karlstads kommun är tillsammans med Region Värmland värdar för Forum Jämställdhet 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

Hittade du det du sökte på sidan?