Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klarälven och Karlstad CCC

Forum Jämställdhet 2024

Sveriges största jämställdhetskonferens kom till Karlstad 2024! Karlstads kommun och Region Värmland var värdar för konferensen Forum Jämställdhet som ägde rum 7–8 februari på Karlstad CCC. Kunde du inte vara där? Ta del av filmer från det öppna programmet i stället.

Se korta axplock från det öppna programmet

Hade du inte möjlighet att delta på Forum Jämställdhet? Vi har sammanställt korta klipp från några av talarna som deltog i det öppna programmet.

Det handlar om två viktiga perspektiv; näringsliv och barn.

Organisation och näringsliv

Barn och unga

Tre personer pekar och diskuterar i byggmiljö.

Karlstads kommun och Region Värmland var värdar

Forum Jämställdhet flyttar mellan städer som har ett väl utvecklat jämställdhetsarbete. Konferensen kom till Karlstad och Värmland för andra gången 2024, första gången var 2018.
Region Värmland och Karlstads kommun delade på det lokala värdskapet.


Vad är Forum Jämställdhet?

Forum Jämställdhet är Sveriges största konferens om jämställdhetsfrågor. Den arrangeras varje år av Sveriges Kvinnoorganisationer som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige.  

Forum Jämställdhet samlar årligen över 1 000 deltagare från privat och offentlig sektor med ett fullspäckat program med föreläsningar, seminarier och metodverkstäder. 

Läs mer om konferensen och priset: