Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så arbetar vi med suicidprevention

Det går att förebygga och förhindra självmord. Erfarenheter från människor som försökt ta sitt liv men som överlevt visar att de har tvekat in i det sista. De allra flesta ville fortsätta att leva.

Riskfaktorer

Erfarenheter visar också att det går att avbryta en suicidal process. Det kan ske genom att till exempel fråga om suicidtankar och suicidplaner och visa att det finns hjälp att få för att lättare kunna hantera sin livssituation.

Vanliga riskfaktorer för suicid är större livsomställningar som:

  • separation,
  • sjukdom,
  • att förlora en nära anhörig,
  • pensionering,
  • att bli arbetslös,
  • mobbning och kränkningar,
  • att bli förälder,
  • att komma ut med sexuell identitet eller könsuttryck.

Andra riskfaktorer är riskbruk, missbruk och obehandlad depression. Även tidigare suicider i familjen och egna suicidförsök är riskfaktorer.

Ett av de övergripande målen inom koncernen Karlstads kommun är att Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv. Att jobba med suicidprevention och att minska den psykiska ohälsan är en del i arbetet.

I Karlstads kommun har vi en gemensam handlingsplan för suicidprevention och en koncerngemensam arbetsgrupp.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida