Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Digitalisering

Koncernen Karlstads kommuns digitaliseringsarbete går under namnet Digitala Karlstad.

Digitala Karlstad är vår gemensamma vägvisare

Digitala Karlstad är en plan för koncernen Karlstads kommuns digitaliseringsarbete. Den anger hur vi ska arbeta och agera för att nå framgång inom området. Planen innehåller fem perspektiv och ett antal möjliggörande faktorer. Faktorerna är de förmågor som vi behöver stärka för att nå framgång i arbetet.

Fem perspektiv för Digitala Karlstad

  • Människan i fokus
  • Digitalt först
  • Nytta skapas i samverkan
  • Snabb och säker digital infrastruktur
  • Information är en av våra viktigaste resurser

Perspektiven symboliserar vårt förhållningssätt och agerande som vi ska eftersträva så att digitaliseringsarbetet sker på ett samlat, strukturerat och medvetet sätt. Förmågorna ska identifiera vilka digitala färdigheter vi behöver utveckla i koncernens verksamheter.

Digitaliseringen tar sig hela tiden nya uttryck och nya möjligheter uppstår. Det vi ser idag är troligen inte den bästa lösningen imorgon. Digitala Karlstads innehåll behöver vara relevant över en längre tid. Därför har planen har ett femårsperspektiv.


Sidan uppdaterad: 2024-04-22

Hittade du det du sökte på sidan?