Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så arbetar vi med hbtqi+

I Karlstads kommun ska du öppet kunna vara den du är och älska vem du vill. Vi verkar för att Karlstad ska vara en kommun där invånarna respekterar varandra. Vi arbetar aktivt för att ingen Karlstadsbo ska känna sig diskriminerad.

Karlstads kommun som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och inkludera alla medarbetare. För att vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare krävs det kunskap. Därför har Karlstads kommun tagit fram en hbtqi-diplomering som ger verksamheter mer kunskap kring området. Kommunen arbetar också med normkritisk kommunikation.

Karlstads kommun har länge arbetat för att vara en bra kommun för hbtqi+ personer att leva och bo i. Flera av kommunens verksamheter är hbtqi-certifierade.

Karlstads kommun har i flera år även stöttat RFSL och arrangemanget Värmland Pride ekonomiskt. Kommunen deltar också i Värmland Pride.

Café Bfree är Sveriges första kommunala mötesplats för hbtqi-personer.
Där kan alla från 13 år träffas i en fördomsfri miljö.

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida