Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förebygga självmord

Ring 112 om någon uttrycker starka tankar om att inte orka leva. Se situationen som en olycka och larma snabbt. På så sätt kan du rädda liv. Den som svarar på SOS ser till att det kommer hjälp till platsen.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland personer mellan 15 och 44 år. Det finns stöd och information om vad du kan göra om du själv har självmordstankar eller om du tror att någon i din närhet uttrycker starka tankar om att inte orka leva.

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland

Det regionala nätverket för suicidprevention i Värmland ska bidra med samordning och stöd i arbetet med suicidprevention i Värmland. I gruppen ingår representanter för länets alla kommuner och flera andra organisationer.

Efterlevandegrupp

En efterlevandegrupp vänder sig till dig som förlorat en nära vän i suicid och som skulle vilja träffa andra efterlevande som befinner sig i liknande situation som du.

Det pågår just nu två efterlevandegrupper som är fullsatta, men en ny efterlevandegrupp kommer att startas upp i höst 2024.

Finns platser kvar och du bor i en annan värmländsk kommun så kan möjligheten finnas att få en plats. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Anmäl ditt intresse till någon av oss:

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida