Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Socialjouren - akut hjälp på kvällar och helger

Behöver du snabbt få hjälp och stöd kan du kontakta socialjouren på kvällar och helger när ordinarie socialtjänst har stängt. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjourens telefonnummer:

054-540 50 54 och 054-540 54 14.

Fax-tjänsten stängs den 1 januari 2024.
Längst ner på den här sidan finns information om hur du överför meddelande med känsliga uppgifter till oss från 1 januari.

Socialjourens tider:

Söndag – torsdag: 16.30-24.00.

Fredag – lördag: 16.00-01.30.

För att kontakta socialjouren vid akuta ärenden på andra tider, ring 112.

Akuta händelser under dagtid

  • Om du akut behöver prata med socialtjänsten om barn eller ungdom upp till 18 år under dagtid vänder du dig till Familjeavdelningens reception. Tel: 054-540 50 20. Öppettider: Kl 9-12, 13-16. Besöksadress: Våxnäsgatan 10.
  • Handlar det om våld i nära relation eller missbruk ringer du kontaktcenter på 054-540 00 00 och väljer alternativet omsorg och hjälp.

Om någon är sjuk eller skadad

Ring 1177 för sjukvårdsupplysning.

Ring 112 om någon är allvarligt sjuk eller skadad.

Fax-tjänsten är stängd från 1 januari 2024

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun kan inte ta emot eller skicka fax efter årsskiftet.

Behöver din kommun, region eller organisation skicka meddelanden med känslig information till socialjouren eller någon av förvaltningens avdelningar ska du använda våra e-tjänster. Alla avdelningar och socialjouren har separata e-tjänster så att den känsliga informationen hamnar hos rätt mottagare. Den som ska överföra information till arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads kommun behöver logga in med mobilt bank-id eller Freja eID+ och filen som skickas måste vara i pdf-format.

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida