Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sex mot ersättning

Handel med människor är en modern form av slaveri där personer behandlas som egendom. Barn är särskilt utsatta. Det sker här och nu. Prostitution och människohandel är minst lika utbrett i mindre städer som i storstäderna.

I Sverige är det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Köp eller försök till köp är en kriminell handling. Lagen vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Därför straffas personer som köper sexuella tjänster och inte personer som säljer.

Det syns inte på utsidan vem som köper eller säljer sex

De finns runt omkring oss och mitt ibland oss. Det är oftast män; ålder, civilstånd och social kontext varierar. Den gemensamma nämnaren brukar vara att man sätter sina egna behov och intressen främst. Det här är ofta personer som inte mår bra och som återfaller i sitt destruktiva beteende. Personer som köper sex har passerat många moraliska gränser. Det är en lång väg där man successivt har flyttat fram gränserna för vad man anser sig själv få göra. Man är mer orolig för de sociala konsekvenserna för sig själv om man blir upptäckt än för lidandet man orsakar andra.

Många som säljer sex utnyttjas inom människohandel och lever under slavliknande förhållanden. Många av dessa är väldigt unga. Psykisk ohälsa, självskadebeteende, eller annan form av utsatthet kan också vara en orsak till att man hamnar i situationen att sälja sin kropp.

Du som upptäckare kan göra stor skillnad

Polisen arbetar med frågan hela tiden och gör ingripanden. Men det finns ett mörkertal som privatperson kan du vara den som upptäcker att någon köper eller säljer sexuella tjänster. Det kan handla om en kollega, anhörig eller någon du ser i ditt arbete. Genom ett tips eller en polisanmälan kan du göra stor skillnad. Utan sexköpare finns ingen marknad.

Det finns hjälp att få

KAST Värmland

Samtalsakuten och Krismottagning för män har i samarbete med Länsstyrelsen Värmland en verksamhet som kallas KAST Värmland.

KAST vänder sig till vuxna som bor i Värmland och behöver hjälp för att hen köper sexuella tjänster. Du erbjuds individuella krissamtal. Som anhörig är du också välkommen att höra av dig för egna samtal oavsett om din närstående har kontakt med oss eller inte.

Arbetet bedrivs under sekretess och utan journalföring. Alla kontakter är frivilliga, den som söker oss hör själv av sig via kastvarmland@karlstad.se eller 0200-290 900 inget remissförfarande.

Samtalen sker på vår mottagning centralt i Karlstad på Västra Torggatan 15. Varje samtal är femtio minuter och kostar 120 kr.

SamtalsAkuten och Krismottagning för Män

SamtalsAkuten och Krismottagning för Män tar emot människor i livskris. Mottagningarna ägs och drivs av Region Värmland, Svenska Kyrkan och Karlstad kommun i samverkan med kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö och Kil.

Känner du till någon eller är du själv utsatt för prostitution eller människohandel? Det finns hjälp att få. I Sverige har vi en skyldighet att ge ett säkert stöd till människor som är utsatta för människohandel och prostitution. Det kan handla om boende, sjukvård, försörjning, socialt stöd juridisk hjälp och eventuellt ett frivilligt återvändande.

Ring den nationella stödtelefonen 020-39 00 00.

Stödet som ges är alltid individanpassat. Det är mycket viktigt att utgå från den enskildes situation och behov av stöd. Vi arbetar många olika aktörer tillsammans för att fånga upp och möta de individuella behoven som kan uppstå akut och mer långsiktigt.

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida