Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Från vänster; Linda Sjölin, barnskötare på förskolan Lotsen och Anna Olausson, rektor, barn- och ungdomsförvaltningen.

Karlstads kommuns jämställdhetspris


Karlstads kommun delar ut ett årligt jämställdhetspris för att uppmärksamma och lyfta alla framgångsrika insatser som sker i kommunkoncernen och sprida positiva exempel i arbetet för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Priset instiftades 2023.

Karlstad kommuns jämställdhetsarbete har de senaste åren utvecklats och jämställdhet ska vara en naturlig del av kommunens strategiska planerings- och analysarbete samt i vardagen.

Vinnare 2024: Förskolan Lotsen

Vinnaren av kommunens jämställdhetspris 2024 är förskolan Lotsen. De tilldelas priset för sitt arbete med jämställdhet och normkritiskt tänkande i barngrupperna och för att de stöttar andra förskolor i deras arbete kring dessa frågor.

Tre vuxna och ett gäng förskolebarn ler mot kameran
Barnen på förskolan Lotsen var med vid prisutdelningen när Monika Bubholtz (MP), kommunalråd, delade ut diplom och blommor.

– Det är jättekul att vi får det här priset och det betyder att vårt arbete märks och gör skillnad för barnen, säger Anna Olausson, rektor, barn- och ungdomsförvaltningen.

Juryns motivering lyder: ” Lotsens förskola har aktivt arbetat med jämställdhet och normkritiskt tänkande i barngrupperna. Pedagogerna har genom konkreta åtgärder som såväl utbildningar som undervisningsmaterial bidragit i arbetet till en mer jämställd framtid. Deras gedigna arbete i vardagen som börjar med barnen, bidrar på sikt till att Karlstads kommun blir en mer jämställd plats att leva, bo och verka i. Lotsens förskola har även stöttat andra förskolor i deras arbete kring dessa frågor.”

Förutom äran tilldelas vinnaren också 20 000 kronor som ska användas av verksamheten eller arbetsgruppen. Lotsens förskola kommer att använda pengarna för att köpa in mer utbildningsmaterial i form av leksaker och litteratur som kan användas i barngrupperna.

– Vi använder till exempel barbiedockor i olika kroppsformer, hudfärg och funktionsvariationer och läser böcker med tema jämställdhet. Jag känner att vi lyckas med arbetet när barnen är nyfikna och vågar ifrågasätta de normer som finns i samhället, säger Linda Sjölin, barnskötare på förskolan Lotsen.

Två kvinnor står mot en husvägg och ler mot kameran.
Från vänster; Linda Sjölin, barnskötare på förskolan Lotsen och Anna Olausson, rektor, barn- och ungdomsförvaltningen.

Karlstad kommuns jämställdhetsarbete har de senaste åren utvecklats och jämställdhet ska vara en naturlig del av kommunens arbete. Under 2023 och 2024 genomför alla medarbetare i kommunens förskolor en utbildning kring normmedvetenhet och våldsprevention.

– Vi är stolta över att ha medarbetare som aktivt arbetar för en bättre framtid för våra barn. Det är kul att se när ett styrande dokument blir verkstad. Ett stort grattis till alla på förskolan Lotsen för deras inspirerande insatser – de är väl värda priset, säger Monika Bubholz (MP), kommunalråd.

Se filmen med vinnaren

Juryns motivering lyder: ”Sofi ansvarar för verksamheten Våga – en normbrytande mötesplats som riktar sig till tjejer eller ickebinära i åldern 13-25 år. Med ett brinnande engagemang för jämställdhet driver hon diskussioner, workshoppar, utställningar och skapar en meningsfull fritid där Karlstads ungdomar kan växa. Sofi bidrar till ungas delaktighet, kunskap och engagemang i jämställdhetsfrågor. Hon är en sann förebild och inspiratör för alla runt omkring henne.”

Här kan du se vinnarfilmen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2023-05-26

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

Hittade du det du sökte på sidan?