Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

EU-projekt

Karlstads kommun medverkar i flera olika projekt som delfinansieras av EU. Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten runt ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Har du frågor om EU-projekt och internationella samarbeten? Välkommen att kontakta vår internationella handläggare:

Nathalia Kullander

Telefon: 054-540 46 33

E-post: nathalia.kullander@karlstad.se

Det finns EU-stöd som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden. Oftast krävs det ett samarbete med partners i andra länder för att genomföra EU-projekt.

Pågående EU-projekt

Detta är ett par av de EU-projekt som pågår inom kommunen och regionen:

Equity inclusion – work for equality and to break gender and traditional norms

Karlstads kommun kommer under 2020 att påbörja en förstudie inför ett projekt i samarbete mellan den kenyanska regionen Makueni County. Karlstad och Makueni vill starta ett kommunalt partnerskap för att jobba med metoder att bryta normtypiska val i förhållande till studier och val av arbete.

Effekterna av ett sådant arbete är förhoppningsvis förändrade sökmönster, en breddad arbetsmarknad och ökade möjligheter till arbete för marginaliserade grupper. Under 2021 hoppas vi kunna genomföra förberedande möten för att utreda möjligheterna för att genomförandeprojekt.

Projektet finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Kontaktperson: Henrik Fröling, strateg, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Värmlands arbetskraft 2.0

Projektet ska:

  • vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år.
  • arbeta med parallella insatser.
  • utveckla samverkan med utbildningsanordnare.

För att stötta kommunerna i arbetet finansierar projektet en utbildningssamordnare.

Projektperioden är från september 2020 till slutet av 2022. Målgruppen är unga och unga vuxna (15-29 år) som varken arbetar eller studerar. Fokus ligger på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning.

Målet är att under projektperioden nå ut till minst 255 deltagare i kommunerna Arvika, Hammarö, Kil, Karlstad, Kristinehamn och Sunne. Beviljat EU -stöd är ca 12,9 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden.

Läs gärna mer om våra projekt på varmlandsprojektparaply.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Jennie Fröling, arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-05

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida