Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ett nytt recept för skolmåltider

Karlstad är en av fyra kommuner som i februari 2021 valdes ut att delta i Livsmedelsverkets och Vinnovas projekt "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmatssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den resurs som skolmåltiden är - i allt från jord till bord.

Arbetet sker i experimentella miljöer på grund- och gymnasieskolor. Några exempel på arbetsområden är odling, matsvinn, hållbarhet, elevers hälsa och måluppfyllelse, digitalisering, skolrestaurangens design och hur skolan på ett bra sätt kan inkludera skolmåltiden i undervisningen.

En annan viktig del är samarbetet med våra lokala producenter. I stort tittar vi på hur kommunen kan driva utvecklingen för att göra matsystemet mer hållbart.

Arbetet ledes av en arbetsgrupp där deltagarna har olika insyn i skolmåltiden och det hållbara arbetet.

Karlstads fokusområden

Under våren 2021 gjorde arbetsgruppen en kartläggning av hur området skolmåltider ser ut i Karlstad. Med hjälp av nationella experter och workshops valde de ut två fokusområden: måltidsmiljön, samt en tjänst för planering och upphandling av närproducerade råvaror.

Måltidsmiljön

Hur kan vi skapa en måltidsmiljö där eleverna känner sig trygga och inte upplever stress?

För att få inspel från de som faktiskt äter i skolans restaurang involverades eleverna. De fick tycka till om olika förslag under en workshop och utifrån det som framkom arbetades förslagen om och visas för eleverna igen. Förslaget som tog fram byggdes upp som en prototyp med en experimentell måltidsmiljö på Rudsskolan.

Arbetet med att utforma en trivsam måltidsmiljö syftar till flera olika saker:

  • Eleverna ska vilja gå till skolans restaurang och äta sig mätta.
  • Eleverna ska inte känna stress när de är i restaurangen.
  • Eleverna ska bli medvetna om hållbara val de kan göra kopplat till måltid.

I Rudsskolans stora ljusgård med högt i tak har matplatser med inspiration från växthus byggts upp. Här kan elever som vill ha lugn och ro sitta både när de äter och för att plugga. Många lampor i olika nivåer hänger ner från taket och skapar en mysig stämning och de runda borden gör alla vid bordet kan se varandra.

Målet är att ta vidare de lärdomar projektet gett till andra kommuner. När vi bygger nya skolrestauranger eller renoverar befintliga så tar vi nu inspiration från prototypen för att skapa attraktiva och trivsamma restaurangmiljöer.

Detta koncept är en vidareutveckling av arbetet med måltidsmiljöerna.

På Norrstrandsskolan är skolrestaurangen öppen 07.30-15.30 så att elever kan fylla på med energi när de behöver det, inte bara när det är lunch på schemat.

Konceptet har varit mycket uppskattat. Skolsköterskan hänvisar ofta till skolrestaurangen om elever kommer dit med huvudvärk eller låg energi. Vissa lärare har myntat begreppet "energipaus" och kommer med hela klassen och passar på att prata om mat och hälsa. Kökspersonalen är väldigt engagerad och köksansvarig får god kontakt med eleverna och hinner prata med dem på ett annat sätt än under lunchtid.

Konceptet har fått stor uppmärksamhet genom bland annat spridning i media, besök i Riksdagen och presentation på länsnätverk.

Läs mer om projektet på Norrstrandsskolan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjänst för producent och kund

Hur kan samarbete med lokala producenter bidra till ökad hållbarhet?

Arbetsgruppen tog fram en idé om en tjänst där både kunden (Karlstads kommun) och producenten (exempelvis lokala bönder) både kan söka och erbjuda hållbara råvaror. Parallellt med arbetet kring hur flödet kan se ut mellan kund och producent har teknikelever arbetat med en teknisk lösning.

Studenter på Karlstads teknikcenter samt Karlstads universitet har tagit fram underlag till en prototyp på en digital tjänst för att hjälpa köken att planera och upphandla närproducerade råvaror. För att synka tillgång och efterfrågan av närproducerade råvaror kan producenten annonsera ut sina råvaror och köken kan annonsera efter vad de söker. Tjänsten går under namnet Skaff.

Arbetet fortsätter nu i en ny fas där vi samarbetar med andra kommuner och myndigheter för att testa prototypen. Målet är att tjänsten ska kunna användas av kommuner, regioner och företag runt om i Sverige.

Idén går i linje med den regionala och nationella livsmedelsstrategin och är tänkt att bidra till att gynna de lokala producenterna, möjliggöra för köken att servera matgästerna hållbar mat och öka självförsörjningsgraden av lokala livsmedel.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida