Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lathundar och användarstöd

Här hittar du information, användarstöd och lathundar kring några av av de system vi använder inom förskola och grundskola.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Haldor

Haldor Education är ett digitalt verktyg där du som vårdnadshavare kan vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling samt ta del av aktuella nyheter från förskolan och skolan. Du kan logga in via en app eller i en webbläsare.

Elevsajten

På Elevsajten har vi samlat information, instruktioner och guider kring programvaror och digitala verktyg i grundskolan. Här finns också tips på program du kan ladda ner och använda på din egen dator.

Digitala samtycken

Du som vårdnadshavare behöver varje läsår lämna samtycke till publicering av bild, film och ljud och namn för ditt barn samt bekräfta att du tagit del av olika typer av regler och information från skolan och förskolan.

Edlevo - hantera plats i förskola, grundskola och fritidshem

Sedan april 2024 hanterar och administrerar du ditt barns plats i förskola, grundskola och fritidshem i Edlevo.

Sidan uppdaterad: 2024-07-08

Hittade du det du sökte på sidan?