Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lathundar och användarstöd

Här hittar du information, användarstöd och lathundar kring några av av de system vi använder inom förskola och grundskola.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Nytt system för barn- och elevadministration efter påsk

Efter påsklovet 2024 går vi över till ett nytt system för barn- och elevadministration som heter Edlevo. Edlevo ersätter bland annat IST Formulär, Nuddis, Min Sida-barnomsorg, ansökan till förskola/fritidshem och vissa pappersblanketter.

Övergången innebär en del förändringar och ett nytt system för att bland annat:

  • ansöka och säga upp plats i förskola och fritidshem
  • registrera schema och lämna inkomstredovisning i förskola och fritidshem
  • frånvaroanmäla barn och elever (digitalt via app/webb för alla)
  • ansöka om ledighet i grundskolan (digitalt via app/webb)
  • lämna samtycken och kontaktuppgifter

Läs mer om Edlevo och vilka tjänster som påverkas

Haldor

Haldor Education är ett digitalt verktyg där du som vårdnadshavare kan vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling samt ta del av aktuella nyheter från förskolan och skolan. Du kan logga in via en app eller i en webbläsare.

Elevsajten

På Elevsajten har vi samlat information, instruktioner och guider kring programvaror och digitala verktyg i grundskolan. Här finns också tips på program du kan ladda ner och använda på din egen dator.

Digitala samtycken

Karlstads kommun använder den digitala tjänsten IST Formulär. Där kan du som vårdnadshavare enkelt signera samtycken och bekräfta att du har tagit del av olika typer av information från förskolan och skolan.

Min Sida - barnomsorg

På Min sida hanterar du ditt barns placering i förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem. I tjänsten kan du bland annat lämna schema, ändra inkomst och säga upp platsen.

Nuddis

Nuddis är ett digitalt närvarosystem som används på vissa förskolor och fritidshem. I Nuddis kan du som vårdnadshavare lägga in planerad närvarotid, planerad ledighet och anmäla frånvaro. Du kan även lämna meddelanden till avdelningen.

Edlevo - nytt system för barn- och elevadministration

Efter påsklovet 2024 går vi över till ett nytt system för barn- och elevadministration som heter Edlevo.

Sidan uppdaterad: 2024-02-21

Hittade du det du sökte på sidan?