Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Öppna förskolor

Om du har barn i åldern 0-7 år är du välkommen till någon av de öppna förskolorna. Här får du och ditt barn möjlighet att träffa andra barn och vuxna.

Den öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen får möjlighet till social och pedagogisk stimulans. Verksamheten leds av förskollärare och är avgiftsfri.

Under lovdagar gäller olika öppettider på de öppna förskolorna. Kontakta respektive förskola för mer information.

Öppen förskola drivs också av andra än kommunen, exempelvis av kyrkan. Läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd är vägledande för den öppna förskolans verksamhet.

Familjecentralen Ruds lokaler bjuder in till varierad lek.

Kommunal familjecentral

Rud

Familjecentralen Rud ligger i vårdcentralens lokaler på Rud. Här finns öppna förskolan, barnavårdscentral och barnmorskor.

Familjecentralen Västerstrands lokaler.

Kommunal familjecentral

Västerstrand

Familjecentralen Västerstand ligger i Våxnäs. Här finns öppna förskolan, barnavårdscentral och barnmorskor.

Bildtext

Kommunal öppen förskola

Kronoparken

Snart kommer en ny öppna förskola öppnas på Kronoparken.

Huset och omgivningen vid öppna förskolan i Skåre

Kommunal öppen förskola

Skåre

Öppna förskolan i Skåre ligger vid Ilandas fotbollsplaner.

Byggnaderna för öppna förskolan i Vålberg och Edsvalla.

Kommunal öppen förskola

Vålberg och Edsvalla

Öppna förskolan i Vålberg och Edsvalla bedrivs endera i Åstorpsgården i Vålberg eller i Edsvalla Folkets Hus.

Fristående öppen förskola

Molkom

Kyrkornas öppna förskola i Molkom håller till i Equmeniakyrkans lokaler.

Fristående öppen förskola

Tingvallakyrkan

Öppna förskolan i centrum finns i Tingvallakyrkans lokaler nära Stora torget.

Fristående öppen förskola

Svenska kyrkans öppna förskolor i Karlstad

Svenska kyrkan anordnar öppna förskolor på ett flertal platser runt om i kommunen.

Sidan uppdaterad: 2023-06-05

Hittade du rätt information på sidan?