Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Familjecentralen Ruds lokaler bjuder in till varierad lek.

Familjecentralen Rud

Familjecentralen Rud vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Här samverkar Karlstads kommun och Region Värmland för stöd till familjer. Det finns bland annat barnmorskemottagning, barnavårdscentral, föräldrautbildning och öppna förskolan.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-6 år. Här träffar du andra föräldrar och barn tillsammans med en förskollärare. Vi erbjuder en utvecklande lärmiljö och pedagogisk verksamhet. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd. Välkommen när det passar dig, du behöver inte anmäla dig och det är kostnadsfritt.

Öppettider på öppna förskolan

Följ oss på instagram, familjecentralenrud för att se tider och aktiviteter vecka för vecka. Har du frågor eller funderingar når du oss på telefon: 054-540 32 54.

Hitta till oss

Rudstorget 5, ingång vid barnavårdscentralen.

Sidan publicerad: 2023-03-10

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?