Öppna förskolor

Om du har barn i åldern 0-7 år är du välkommen till någon av de öppna förskolorna. Här får du och ditt barn möjlighet att träffa andra barn och vuxna.

Den öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen får möjlighet till social och pedagogisk stimulans. Verksamheten leds av förskollärare och är avgiftsfri.

Under lovdagar gäller olika öppettider på de öppna förskolorna. Kontakta respektive förskola för mer information.

Öppen förskola drivs också av andra än kommunen, exempelvis av kyrkan. Läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd är vägledande för den öppna förskolans verksamhet.

Familjecentralen Ruds lokaler bjuder in till varierad lek.

Kommunal familjecentral

Rud

Familjecentralen Rud ligger i vårdcentralens lokaler på Rud. Här finns öppna förskolan, barnavårdscentral och barnmorskor.

Familjecentralen Västerstrands lokaler.

Kommunal familjecentral

Västerstrand

Familjecentralen Västerstrand ligger i Våxnäs. Här finns öppna förskolan, barnavårdscentral och barnmorskor.

Huset och omgivningen vid öppna förskolan i Skåre

Kommunal öppen förskola

Skåre

Öppna förskolan i Skåre ligger vid Ilandas fotbollsplaner.

Byggnaderna för öppna förskolan i Vålberg och Edsvalla.

Kommunal öppen förskola

Vålberg och Edsvalla

Öppna förskolan i Vålberg och Edsvalla bedrivs endera i Åstorpsgården i Vålberg eller i Edsvalla Folkets Hus.

Lekrum på öppna förskolan

Kommunal öppen förskola

Kronoparken

Välkommen till öppna förskolan på Kronoparken.

Lekrum på öppna förskolan

Fristående öppen förskola

Öppna förskolan i centrum - Tingvallakyrkan

Öppna förskolan i centrum är en mötesplats för dig och ditt barn. Vi finns i Tingvallakyrkans lokaler nära Stora Torget.

Fristående öppen förskola

Molkom

Kyrkornas öppna förskola i Molkom håller till i Equmeniakyrkans lokaler.

Fristående öppen förskola

Svenska kyrkans öppna förskolor i Karlstad

Svenska kyrkan anordnar öppna förskolor på ett flertal platser runt om i kommunen.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

24 Juli 2024