Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Logotyp edlevo

Edlevo - nytt system för barn- och elevadministration

Efter påsklovet 2024 går vi över till ett nytt system för barn- och elevadministration som heter Edlevo.

Edlevo kommer att ersätta flera av våra nuvarande system som Nuddis, Dexter, IST Formulär och IST Förskola/Fritidshem. Haldor kommer inte att beröras.

Genom bytet till Edlveo samlar vi ihop flera tjänster i samma system. Det kommer att innebära ett antal förändringar för dig som vårdnadshavare i förskola, grundskola och fritidshem.

Gemensamt

 • Du lämnar och uppdaterar dina kontaktuppgifter i Edlevo-appen eller via webben. Det är viktigt att du håller uppgifterna uppdaterade för att vi ska kunna kontakta dig.
 • Du ska lägga in dina kontaktuppgifter första gången du loggar in i Edlevo.
 • Om du inte har e-legitimation kan Kontaktcenter och pedagoger på förskolan eller fritidshemmet hjälpa till att lägga in uppgifterna.

 • Vid övergången till Edlevo försvinner det nuvarande systemet IST Formulär.
 • Samtycken för nya elever/återtagande av befintliga samtycken kommer att hanteras via pappersblankett från övergången vid påsklovet fram till hösten 2024.
 • Blankett publiceras längre fram.

Förskola och fritidshem

 • Ansökan och uppsägning av plats i förskola och fritidshem görs i Edlevo-appen eller via webben.
 • Om du inte har e-legitimation kan du vända dig till Kontaktcenter som kan logga in och göra ansökan åt dig.
 • Uppsägningstiden ändras till två månader för både förskola och fritidshem (tidigare en månad för fritidshem).
 • Ersätter systemet IST Förskola/fritidshem

 • Förskolor och fritidshem kommer att närvaroregistrera alla barn digitalt i Edlevo.
 • Du ska anmäla frånvaro för ditt barn i Edlevo-appen eller via webben istället för att ringa till avdelningen/använda Nuddis.
 • Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem. Du som har barn i fritidshem behöver alltså inte frånvaroanmäla separat till fritidshemmet.

 • Du registrerar och ändrar ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben.
 • Inga gamla scheman kommer att följa med in i Edlevo utan du behöver lägga in ett nytt schema senast två veckor efter övergången till Edlevo.
 • Tillfälliga schemaförändringar ska inte göras i schemat utan skickas via meddelande till förskolan eller fritidshemmet. Det gäller till exempel om ditt barn ska gå hem tidigare en dag.
 • Ersätter Min sida - barnomsorg

 • Du kan lägga in andra personer utöver vårdnadshavare som får hämta och lämna barnet i förskolan och på fritidshemmet.
 • Du anmäler personer i Edlevo-appen eller via webben.
 • Det är enbart vårdnadshavare som kan ändra uppgifterna.
 • Ersätter pappersblanketten.

 • Du ändrar inkomst i Edlevo-appen eller via webben.
 • Du behöver inte lämna inkomst på nytt vid övergången utan dina uppgifter följer med över.
 • Se gärna över ifall din inkomst behöver uppdateras första gången du loggar in i Edlevo. Det är viktigt att du håller dessa uppgifter uppdaterade för att du ska få rätt avgift/inte riskera att bli återbetalningsskyldig vid avgiftskontrollen.

Grundskola

 • Du frånvaroanmäler ditt barn i Edlevo-appen eller via webben.
 • Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem. Du som har barn i fritidshem behöver alltså inte göra en separat frånvaroanmälan till fritidshemmet.
 • Talsvar försvinner vilket innebär att det inte längre går att göra frånvaroanmälan via telefon.
 • Vid varje lektion med Ogiltig frånvaro/Sen ankomst/Avvek från lektionen/Giltig frånvaro som vårdnadshavare glömt att registrera, får du ett pushmeddelande i appen.
 • Det kommer inte att skickas ut några notifieringar via sms eller e-post som tidigare utan du behöver ladda ner appen för att få meddelande vid frånvaro.
 • Om du har glömt att frånvaroanmäla ditt barn kan mentor hjälpa till att ändra ogiltig frånvaro till giltig frånvaro.

 • Om ditt barn behöver vara ledig lämnar du in en digital ledighetsansökan i Edlevo-appen eller via webben, och får även svar där. Pappersblanketten tas bort.
 • Det räcker att en vårdnadshavare godkänner ansökan, men om barnet har två vårdnadshavare kan den andre dra tillbaka ansökan.
 • Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt görs som tidigare på blankett du får av rektor.

Du kan se ditt barns schema i Edlevo-appen. Däremot kan schemat se konstigt ut för de skolor som har låg- och mellanstadium där lektionerna ibland ligger i sammanhängande block.

Inloggning

Du når Edlevo antingen via appen Edlevo eller via en webben. Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation.

Lathundar

På den här sidan kommer vi att samla allt du behöver veta inför systembytet och längre fram publicera manualer, instruktioner och frågor och svar för Edlevos olika delar.

Sidan uppdaterad: 2024-02-21

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida