Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Digitala samtycken

Karlstads kommun använder den digitala tjänsten IST Formulär. Där kan du som vårdnadshavare enkelt signera samtycken och bekräfta att du har tagit del av olika typer av information från förskolan och skolan.

Tjänsten fungerar på alla digitala enheter, även mobiltelefon.

Få notis när det finns något nytt att ta del av

För att få ett e-postmeddelande vid framtida utskick behöver du registrera din e-postadress under Din profil i IST Formulär.

Skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har beslutat att ge dig och ditt barn skyddade personuppgifter hanteras inte detta digitalt.

Behöver du hjälp?

Hör av dig till Kontaktcenter.

Frågor och svar om IST Formulär

IST Formulär är en e-tjänst för enkel hantering av medgivande från vårdnadshavare. Tjänsten underlättar för kommuner, förskolor och skolor att hämta in information från vårdnadshavare som på ett smidigt sätt kan ge sitt godkännande digitalt.

Om barnet har flera vårdnadshavare måste båda ha godkänt svaren innan det står att svaret är inlämnat. Det är först då som formuläret hamnar under besvarade formulär.

Ibland används systemet av många på samma gång. Försök att logga in vid ett senare tillfälle.

Om du inte ser några blanketter när du är inloggad innebär det att du inte har några att fylla i. När blanketter finns att besvara får du ett mejl från no-reply@svara.ist.se.

Vid skolstart byter en del barn och elever förskola eller skola. Det medför att blanketterna skickas ut först när barnet eller eleven är placerad på sin nya förskola eller skola och i dessa fall kan det ta några dagar extra. Om du efter en vecka inte fått några blanketter att besvara, ta kontakt med Kontaktcenter.

Ibland kan det vara svårt att logga in via länken i mejlet. Det kan bero på hur BankID-appen öppnas upp och fungerar i just din mobiltelefon. Testa istället att öppna webbläsaren och logga in via länken på den sidan.

Har du ingen e-legitimation kan du vända dig till Kontaktcenter för att få hjälp. Telefon 054-540 00 00, knappval 2, eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se

Om du har flera barn som du ska fylla i samma blankett för kan du kopiera svaren. Så här gör du:

  1. Fyll i första blanketten och godkänn
  2. Öppna andra blanketten
  3. Längst upp på sidan finns nu ett nytt val. ”Kopiera svar från…”
  4. I rullisten väljer du den blankett som ska kopieras
  5. Tryck på knappen ”Kopiera”

E-tjänsten gäller kommunala förskolor och skolor. Har en vårdnadshavare barn på fristående förskola eller skola kan vårdnadshavaren fortfarande finnas kvar i systemet om barnet tidigare varit placerad på kommunal förskola och/eller skola.

Vi behandlar personuppgifter i den omfattning som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv. I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet.

Det är barn- och ungdomsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida