Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stocfallets skola

Stockfallets skola

På Stockfallets skola går cirka 300 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger intill skogen i Stockfallets villaområde.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Stockfallet

Stockfallets skola invigdes i januari 2024 och är en F-6-skola med drygt 300 elever. Med fokus på Barnets bästa hela dagen, arbetar vi långsiktigt och målinriktat med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö för lärande, trygghet och trivsel.

Vår värdegrund

Vi erbjuder alla elever en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan. För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och känner att du kan vara med och påverka din skolgång. I alla våra klasser arbetar vi med värdegrundsarbete. Det gör vi bland annat genom att diskutera olika saker som händer i skolan och omvärlden.

Fritidshem

På Stockfallets skola finns tre fritidshem. Våra fritidshem är åldersblandade och integrerade i skolans verksamhet. Det innebär att eleverna har fritids i samma lokaler som de har undervisning i och med samma personal.

Gradäng utomhus
Grillplats på Stockfallets skola
Pergola för utomhusundervisning
Gradäng för eleverna att umgås eller redovisa i

Sociala medier

bandklippning och invigning av Stockfallets skola

Invigning av Stockfallets nya skola

Den 12 januari 2024 invigdes nya Stockfallets skola med plats för plats för 475 elever i årskurs F-6. Intill skolan har det byggts en fristående fullstor idrottshall.

Stora delar av skolan har byggts med klimatsmarta alternativ och en hel del återbruk av såväl exteriör som möblerna inomhus.

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?