Stockfallets skola

Stockfallets skola

På Stockfallets skola går cirka 300 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger intill skogen i Stockfallets villaområde.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Stockfallet

Stockfallets skola är en F-6-skola med drygt 300 elever. Med fokus på Barnets bästa hela dagen, arbetar vi långsiktigt och målinriktat med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö för lärande, trygghet och trivsel.

Vår värdegrund

Vi erbjuder alla elever en trygg skolmiljö där vi arbetar extra mycket med värderingar, elevmedverkan samt hälsa och miljö. Vår målsättning är att du utifrån dina egna förutsättningar ska lära dig så mycket som möjligt i skolan. För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och känner att du kan vara med och påverka din skolgång. I alla våra klasser arbetar vi med värdegrundsarbete. Det gör vi bland annat genom att diskutera olika saker som händer i skolan och omvärlden.

Fritidshem

På Stockfallets skola finns tre fritidshem. Våra fritidshem är åldersblandade och integrerade i skolans verksamhet. Det innebär att eleverna har fritids i samma lokaler som de har undervisning i och med samma personal.

Stockfallets skola skog
Stockfallets skola gungor
Stockfallets skola klätterställning
Stockfallets skola fotbollsplan

Sociala medier

En illustration av hur Stockfallets skola skulle kunna se ut. Bild: Sweco.
En illustration av hur Stockfallets skola skulle kunna se ut. Bild: Sweco.

En ny skola och idrottshall ska byggas på Stockfallet

I nuläget pågår färdigställande av vår nya skola där inflyttning är planerad våren 2024. Fram till dess är vår verksamhet förlagd på Stockfallets skola samt på Skogsbackeskolan, som ligger i stadsdelen Rud.

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2023-08-18

1 Oktober 2023