Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Färjestadsskolan

Färjestadsskolan

På Färjestadsskolan går cirka 560 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger mitt emellan Färjestad och Rud med närhet till olika rekreationsområden.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Färjestad

Film om att gå i förskoleklass hos oss

Skolan är nybyggd med satsning på trygghet för eleverna och med den senaste digitala tekniken som stöd och hjälp i undervisningen för såväl pedagoger som elever. Vår fantastiska skolgård erbjuder stora möjligheter till undervisning och vistelse utomhus.

Vi jobbar aktivt med trygghet, trivsel och arbetsro. Skolan har ett väl utvecklat arbetssätt med rastaktiviteter för våra elever och ett samarbete med Fritidsbanken för att ytterligare förstärka trygghet och trivsel på våra raster. Skolgården uppmuntrar till spel, lek och umgänge.

Vår värdegrund

På Färjestadsskolan vill vi att du och alla andra elever ska vara nyfikna och få lust att lära. Alla ska nå upp till de kunskapskrav som finns i alla ämnen eller långt där utöver. Behöver du stöd så ska du få det. Vi tror att vi lär för livet. Alla på skolan, både elever och personal, är delaktiga i ett livslångt lärande.

Fritidshem

Det finns åtta fritidshem på Färjestadsskolan. Fritidshemmen är integrerade i skolans lokaler. Undervisningen i fritidshemmet sker i anpassade lokaler i anslutning till klassrummen.

Avdelningarna Lönnen, Eken, Linden och Pilen tar emot elever från förskoleklasser och årskurs 1. Kastanjen, Aspen och Björken tar emot elever från årskurs 2 och 3. Violen tar emot elever i årskurs 4 till 6.

Bilder

Färjestadsskolan sedd från vägen
Färjestadsskolan klätterställning i trä
Färjestadsskolan skolgård med träredskap
Färjestadsskolan vattenlek

Sociala medier

Prova på olika aktiviteter med Fritidsklubben!

Fritidsklubben kommer mellan V.10 - V.22 att erbjuda elever i åk 5 - 6 på Färjestadsskolan. Det är en samordning av aktörer som alla verkar för att elever skall få en meningsfull fritid. Alla aktiviteter är gratis och man behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta. Eleverna erbjuds varje dag ett mellanmål i skolans matsal och möjlighet att delta i de frivilliga aktiviteterna. På plats finns det trygga vuxna, men eleverna ansvarar själva för att ta sig till och från aktiviteterna. Det är drop in och det tas ingen närvaro på aktiviteterna.

Idrottsskolan välkomnar även elever i åk 4 på sina aktiviteter på onsdagar.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig.

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

Hittade du det du sökte på sidan?