Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kronoparksskolan

Kronoparksskolan

Kronoparksskolan är en lågstadieskola. Här går elever från förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns cirka 360 elever och skolan har av Skolverket fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Skolan ligger i centrala Kronoparken och har närhet till grönområden och parkbadet Kronan.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Anpassad grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

Områden

Kronoparken

Här möts du av glädje och nyfikenhet!

Vi vill att varje elev ska få bra förutsättningar för att nå goda kunskaper för framtiden. Undervisningen anpassas utifrån gruppen och elevens behov, erfarenhet, tänkande och helhetssyn. Vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande och har ett tvålärarsystem, vilket innebär två lärare i varje klass. Detta gör att eleverna får mycket vuxenstöd och vi säkerställer en kvalitativ undervisning för att alla våra elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3.

Vi ställer stora krav på en lugn och harmonisk arbetsmiljö där alla elever har rätt till ett framgångsrikt lärande. Vi uppmuntrar våra elever att aktivt vara med och lämna idéer om både undervisning och arbetsmiljö i skolan. Detta sker genom våra klassråd och elevråd.

Vi har aktiva raster där våra närvarande lärare i fritidshem står för planering och genomförande av rastverksamheten. Detta skapar ett lugn på rasterna och eleverna får den fysiska aktiviteten de behöver och alla blir stimulerade i en lekfull gemenskap utifrån deras intressen.

Som skola tar vi ett aktivt ansvar för vår miljö. Vi är certifierade som en av få skolor i Sverige enligt svensk miljöstandard samt fått utmärkelsen av Skolverket som en skola för hållbar utveckling. Lärande för hållbar utveckling är en viktig del i vår undervisning. Alla elever ska känna att de tar ett personligt ansvar för vårt jordklot avseende hushållning av våra icke oändliga resurser.

Kronoparksskolan, anpassade grundskolan

Hos oss går elever i årskurs 1-3. Vi arbetar mycket med språk, kommunikation och socialt samspel. Vi individanpassar aktiviteter och material utifrån varje elevs behov. Hos oss har vi inkluderingstanken i fokus för att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta sker genom klasstillhörighet och placering i fritidshem samt utifrån elevens behov och möjligheter att delta.

Vår värdegrund

Vi vill att våra elever ska känna att de är med och tar ansvar för samhällets utveckling. De ska ha en tillit till sin egen förmåga att vara med och kunna påverka samhället i stort. Undervisningen ska förbereda eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Målet i årskurs 3 är att alla våra elever ska ha mycket goda förutsättningar att aktivt delta i vårt demokratiska samhälle.

En internationell skola på hållbar väg.

Fritidshem

Det finns fyra fritidshem på Kronoparksskolan. De heter Droppen, Regnbågen, Diamanten och Stjärnfallet. Våra fritidshem arbetar aktivt med att möta våra elevers intressen och behov inom områden som musik, skapande, sång, sport, dans, programmering och mycket annat.

Bilder

Kronoparksskolan skolskylt
Kronoparksskolan
Kronoparksskolan
Kronoparksskolan

Idrottsskolan - prova på olika aktiviteter

Kronoparksskolans elever i årskurs 1 till 3 erbjuds att prova på olika idrottsaktiviteter. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig.

  • Tid: måndagar 14:15 - 15:00
  • Plats: Fröding arena
V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 17 18 19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Sociala medier

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?