Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Frödingskolan

Frödingskolan

På Frödingskolan går cirka 300 elever, från årskurs 4 till årskurs 9. På skolan finns också heldagsskola och anpassad grundskola. Skolan ligger i Kronoparken med närhet till skog och Klasmossens IP. På skolan finns Idrottsskolan och på elevens val finns körsång.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Anpassad grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

4-6

7-9

Områden

Kronoparken

Våra elever kommer från många olika kulturella bakgrunder. Detta ger en dynamik i lärandet och en härlig atmosfär. Skolans väggar är täckta med målningar där elever och lärare tolkat Gustaf Frödings dikter.

Vår undervisning håller en mycket hög standard. Vi har engagerade och kreativa lärare som ser till att vi uppfyller läroplanens intentioner när det gäller en målstyrd undervisning och elevaktiva arbetsformer.

Det finns tydliga regler och många vuxna som snabbt tar tag i problem om de uppstår i vår skola. Elevernas kreativitet har stora möjligheter att utvecklas, exempelvis så finns möjligheten att vara i skolans musiksal på raster för att öva själv eller spela tillsammans.

Vi anordnar mindre och större konserter under läsåret och alla elever har möjlighet att uppträda flera gånger under sin tid på Frödingskolan. Musikundervisningen på Frödingskolan är projektbaserad och varje termin avslutas med någon form av uppträdande eller konsert.

Anpassad grundskola

Hos oss går elever i årskurs 4–6 och 7–9. Vi arbetar mycket med språk, kommunikation och socialt samspel. Vi individanpassar aktiviteter och material utifrån varje elevs behov. Vi har även fritidshem och korttidstillsyn i skolans lokaler.

En av våra avdelningar heter Vildgåsen och finns på Klasmossevägen 2, bredvid Karlavagnens förskola.

Vår värdegrund

Vårt främsta mål är att ge goda kunskaper och stärka språket i alla ämnen så att eleverna är väl förberedda för vidare studier och arbetsliv. Parallellt med kunskapsuppdraget arbetar vi med vår värdegrund och att fostra våra elever till demokratiska medborgare, rustade för framtiden. Vi vill att alla elever som lämnar Frödingskolan ska göra kloka framtidsval baserade på den kunskap och erfarenhet de fått med sig från skoltiden hos oss. Vi vill rusta alla elever med en god självkänsla och en tro på sig själva och att alla kan nå sina mål.

Vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vår ambition är att alla elever, föräldrar och personal ska trivas och utvecklas på Frödingskolan.

Fritidshem

Fritidshem finns för våra elever i årskurs 4–6. Vi är måna om att alla trivs och lägger mycket fokus på socialt samspel och olika aktiviteter där man lär känna varandra. Vi använder ofta idrottshallen för olika aktiviteter under eftermiddagarna.

På Frödingskolan erbjuds elever i årskurs 4 till 9 att prova på olika idrottsaktiviteter. Det är på tisdagar mellan 15:00 - 16:00.  För elever från Alstern anpassade grundskola erbjuds prova-på aktiviteter inom idrott på onsdagar 14:45 - 15:30. För detaljerat schema se kalendern längre ner på sidan. Aktiviteterna sker i Fröding arena. Det är gratis, du behöver inte föranmäla dig och du behöver heller inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Klass 5 a på Fördingskolan som fått utmärkelsen Åretss skafafre

Klass 5a utsedda till "Årets skaffare 2024"

Utmärkelsen delas ut av UR tillsammans med Nordiska museet till klasser som utmärkt sig i projektet "Mitt liv". "Mitt liv" är ett initiativ där elever över hela Sverige dokumenterar sina dagliga liv och har samlat in nästan 6500 berättelser från elever som ger en röst åt ungdomars perspektiv och vardagserfarenheter.

Frödingskolan vann Kockduellens stadsfinal

När Kockduellens stadsfinal avgjordes kammade Madjan och Casandra från Frödingskolan hem förstaplatsen med sin turkiska köfte med taboulleh, tzatziki och pommes duchesse.

Madjan och Casandra representerar nu Karlstads kommun när Kockduellens nästa fas tar vid. Av alla bidrag som skickas in från olika skolor i Sverige kommer tio lag att kvalificera sig till riksfinalen som går av stapeln den 30 mars i Stockholm.

Madjan Kamber och Casandra Kamberi från Frödingskolan vann

Bilder

Frödingskolan
Frödingskolan
Frödingskolan
Frödingskolan

Sociala medier

Idrottsskolan - prova på olika aktiviteter!

Frödingskolans elever i årskurs 4 till 9 erbjuds att prova på olika idrottsaktiviteter inom Idrottsskolan. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig.

  • Tid grundskola: måndagar 15:00 - 16:00
  • Tid anpassade grundskolan: onsdagar 14:45 - 15:30
  • Plats: Fröding arena
V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 17 18 19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?