Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Rudsskolan

Rudsskolan

Rudsskolan är en högstadieskola för elever i årskurs 7 till 9, med cirka 520 elever. Skolan ligger på Rud mitt emellan Färjestadsskolan och Nobelgymnasiet.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

7-9

Områden

Rud

Till Rudsskolan söker sig elever från flera skolor, både inom kommunen och från andra kommuner. Här arbetar vi utifrån fyra arbetslag. Atlantica, Baltica, Danica och Oceania. Vi är en stor arbetsplats som omfattar drygt 500 elever och 60 vuxna. Grundidén är att lärarna har så mycket undervisning som möjligt inom arbetslaget. Inom skolgårdens område finns ett flertal idrottsplaner för basket, beachvolleyboll och löpning.

Hockeyprofil

Genom ett samarbete med Färjestads BK kan vi erbjuda hockeyprofil för elever på Rudsskolan och Ilandaskolan. Det innebär att eleverna får möjlighet att träna ishockey på skoltid.

Hockeyprofilen riktar sig i första hand till elever i Karlstad. Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl.

Om en elev önskar gå på hockeyprofilen ansöker ni om plats till ”Rudsskolan hockey” i skolvalet till årskurs 7.

Till läsåret 2024/2025 var skolvalet öppet mellan 24 januari-13 februari 2024.

Skolvalet görs i e-tjänsten MittSkolval. När skolvalet har stängt ser vi hur många som har sökt, och om det är fler sökande än platser får elever som valt hockey en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter färdighetsprovet ges besked om eleven kommit in eller inte. Har eleven inte kommit in får den en plats på en annan kommunal skola nära hemmet, utifrån hur ni rangordnat dessa i skolvalet och var det finns lediga platser.

Vår värdegrund

Vi strävar efter att varje elev känner sig trygg och får en hög måluppfyllelse. Tidigare års höga måluppfyllelse ser vi som ett bevis på engagerade elever och lärare i gott samarbete med vårdnadshavare. Vår höga måluppfyllelse är ett resultat av vårt arbete med trygghet och kunskaper där individen alltid är i centrum. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att eleverna ska bli ännu mer medvetna om sitt eget lärande och därigenom nå en ännu högre måluppfyllelse. För att nå dit arbetar vi systematiskt med att eleverna ska se var de befinner sig och hur de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Elevernas inflytande över sitt eget lärande är avgörande för deras resultat. Vårt aktiva arbete med trygghet och arbetsro där närhet och närvaro är centrala begrepp fortsätter hela tiden.

Bilder

Rudsskolan klätterställning
Rudsskolan basket
Rudsskolan gunga
Rudsskolan volleyboll
Rudsskolan grönområde
Rudsskolan löpbana

Sociala medier

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?