Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tuggeliteskolan byggnad

Tuggeliteskolan

Tuggeliteskolan är en lågstadieskola med cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger uppe på Skåreberget nära skogen med natur- och friluftsområden, elljusspår, grillplatser och skidbacke.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

Områden

Skåre

Vi besöker ofta vårt närområde både för lek och undervisning. Vi har ibland lektioner utomhus och ett stort utbud av rastaktiviteter för att eleverna ska känna sig trygga samt utveckla sitt lärande.

På gården har vi ett stort växthus som vi är mycket stolta över. Under tidig vår får eleverna så inomhus och sedan sätta ut plantorna i växthuset. Under sen vår skördar eleverna sina grönsakerna och går sedan till köket med dem för att de används i matlagningen.

Vår värdegrund

Vår elevsyn bygger på att du som elev ska bli sedd utifrån dina styrkor och förmågor och blir bekräftad för den du är. Varje elev ska utifrån sina förutsättningar, få utveckling, stöd och utmaning för att lära för livet. Vi är övertygade om att detta synsätt ger en god utgångspunkt för att växa och utvecklas. Vi som arbetar på Tuggeliteskolan strävar därför efter att vara nyfikna och öppna för varandras unika möjligheter.

Fritidshem

Vi har tre fritidshem som är integrerade med skolan och erbjuder morgon och eftermiddagsfritids.

Bilder

Tuggeliteskolan bakgård
Tuggeliteskolan byggnad och gård
Tuggeliteskolan gräsmatta
Tuggeliteskolan skolgård

Sociala medier

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?