Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skåreskolan byggnaden

Skåreskolan

På Skåreskolan går cirka 255 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger centralt i Skåre och har närhet till Ilanda IP och andra ytor som ger goda möjligheter till varierade uteaktiviteter.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Skåre

På vår skola är det viktigt att du som elev mår bra och blir behandlad med respekt. Vi sätter fokus på att skapa goda lärmiljöer och tränar eleverna i att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Vi strävar efter att skapa en vi-känsla på skolan och att elever lär känna varandra över klassens gränser.

Vår värdegrund

Vår vision är att alla våra elever och vår personal ska känna sig välkomna, trygga och respekterade. Alla är en del av gemenskapen. Vi vill att arbetsmiljön ska främja maximala möjligheter att lära och utvecklas.

Fritidshem

Skolan har två fritidshem. Jupiter yngre tar emot elever från förskoleklass, årskurs 1 och 2. Jupiter äldre tar emot elever från årskurs 3, 4 och 5.

Skåreskolan basket
Skåreskolan fotbollsplan
Skåreskolan gunga
Skåreskolan klätterställning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?