Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kvarnbergsskolan byggnaden

Kvarnbergsskolan

På Kvarnbergsskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger på toppen av Kvarnberget. Skolan är ny- och ombyggd med fina lärmiljöer och har flera ytor som ger goda möjligheter till varierade uteaktiviteter. Skolan samarbetar också med Idrottsskolan.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Kvarnberget

Vår skola är en trivselskola där vi har ansvariga pedagoger som leder de styrda rastaktiviteterna tillsammans med eleverna. Elevernas delaktighet är viktig för oss. Klasserna är åldershomogena och har två paralleller. Vi har ett nära samarbete med Kulturskolan. De arbetar med årskurs 3 som under sina musiklektioner får lära sig att spela ett blåsinstrument.

På undervisningstimmarna med ämnet skolans val arbetar vi utifrån läroplanens övergripande mål ’Skola och omvärld’. Vi lyfter samverkan mellan grundskola och gymnasiala utbildningar samt nära samverkan med arbetsliv och närsamhället i övrigt. Vårt mål är att varje elev ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör deras egen framtid samt ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning. Det här arbetet kallar vi ’Framtidsval’.

Vår värdegrund

Kvarnbergsskolans ledord ’Tillsammans, Kunskap, Trygghet och Glädje’ ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord genomsyrar alla delar av verksamheten. För oss betyder 'tillsammans' delaktighet och samhörighet. Varje enskild individ är betydelsefull och tillsammans blir vi kraftfulla. Det ska finnas en hög acceptans för olikheter både bland elever och personal för allas känsla av tillhörighet. Kunskap är att lära för livet. Eleverna ska ges en tydlig målbild för att veta vilka förväntningar som finns på dem utifrån undervisningens mål. Vi arbetar för en positiv inställning där vi uppmuntrar varandra och väljer att se möjligheter i stället för hinder samt fokuserar på det positiva.

Fritidshem

Skolan har fyra åldersblandade fritidshem. Fritidshemmen Älven, Solen och Skogen tar emot elever från förskoleklass till årskurs 2. Fritidshemmet Viken tar emot elever från årskurs 3 till 6.

Film - välkommen till förskoleklass på Kvarnbergsskolan

Bilder

Kvarnbergsskolan klätterställning
Kvarnbergsskolan klätter
Kvarnbergsskolan gården
Kvarnbergsskolan lekotek

Sociala medier

Idrottsskolan - prova på olika aktiviteter!

Kvarnbergsskolans elever i årskurs 3 till 6 erbjuds att prova på olika idrottsaktiviteter. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig.

  • Tid: tisdagar 15:00 - 16:00
  • Plats: skolans idrottssal
  • Kl.

    Fotboll på Kvarnbergsskolan

    FBK Karlstad fotboll erbjuder roliga träningar där du får möjlighet att prova på fotboll!
    Kvarnbergsskolans idrottshall, Ölmegatan 10, KARLSTAD

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?