Kvarnbergsskolan byggnaden

Kvarnbergsskolan

På Kvarnbergsskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger på toppen av Kvarnberget. Den nya om- och tillbyggda Kvarnbergsskolan invigdes hösten 2020 och har fina lärmiljöer och flera ytor som ger goda möjligheter till varierade uteaktiviteter. Skolan samarbetar också med Idrottsskolan.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Kvarnberget

Vår skola är en trivselskola där vi har ansvariga pedagoger som leder de styrda rastaktiviteterna tillsammans med eleverna. Elevernas delaktighet är viktig för oss. Klasserna är åldershomogena och har två paralleller. Vi har ett nära samarbete med Kulturskolan. De arbetar med årskurs 3 som under sina musiklektioner får lära sig att spela ett blåsinstrument.

På undervisningstimmarna med ämnet skolans val arbetar vi utifrån läroplanens övergripande mål ’Skola och omvärld’. Vi lyfter samverkan mellan grundskola och gymnasiala utbildningar samt nära samverkan med arbetsliv och närsamhället i övrigt. Vårt mål är att varje elev ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör deras egen framtid samt ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning. Det här arbetet kallar vi ’Framtidsval’.

Vår värdegrund

Kvarnbergsskolans ledord ’Tillsammans, Kunskap, Trygghet och Glädje’ ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord genomsyrar alla delar av verksamheten. För oss betyder 'tillsammans' delaktighet och samhörighet. Varje enskild individ är betydelsefull och tillsammans blir vi kraftfulla. Det ska finnas en hög acceptans för olikheter både bland elever och personal för allas känsla av tillhörighet. Kunskap är att lära för livet. Eleverna ska ges en tydlig målbild för att veta vilka förväntningar som finns på dem utifrån undervisningens mål. Vi arbetar för en positiv inställning där vi uppmuntrar varandra och väljer att se möjligheter i stället för hinder samt fokuserar på det positiva.

Fritidshem

Skolan har fyra åldersblandade fritidshem. Fritidshemmen Älven, Solen och Skogen tar emot elever från förskoleklass till årskurs 2. Fritidshemmet Viken tar emot elever från årskurs 3 till 6.

Film - välkommen till förskoleklass på Kvarnbergsskolan

Bilder

Kvarnbergsskolan klätterställning
Kvarnbergsskolan klätter
Kvarnbergsskolan gården
Kvarnbergsskolan lekotek

Sociala medier

Idrottsskolan - prova på olika aktiviteter!

Kvarnbergsskolans elever i årskurs 3 till 6 erbjuds att prova på olika idrottsaktiviteter. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig.

  • Tid: tisdagar 15:00 - 16:00
  • Plats: skolans idrottssal
V. ti on to fr
Filtrera på vecka 27 1 2 3 4 5 6 7
Filtrera på vecka 28 8 9 10 11 12 13 14
Filtrera på vecka 29 15 16 17 18 19 20 21
Filtrera på vecka 30 22 23 24 25 26 27 28
Filtrera på vecka 31 29 30 31        

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-07-10

15 Juli 2024