Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vallargärdets skola

Vallargärdets skola

Vi är en liten skola med cirka 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger centralt i Vallargärdet nära Ulvsby IP och skogen.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Vallargärdet

Vi är en liten skola som ligger nära naturen. Vår litenhet skapar goda förutsättningar att ge våra elever kunskaper, trygghet, kamratskap och trivsel från förskoleklass till årskurs 6. Det finns en stark vi-känsla på skolan. Det pedagogiska arbetet bedriver vi i väl fungerande arbetslag såväl i skolan som i våra tre fritidshem. Vi har en multisportsplan med konstgräs intill vår skola och maten vår lagas på plats.

Vår värdegrund

Hos oss är det av största vikt att skolan skapar ett klimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Likabehandling och elevens rätt till delaktighet och inflytande är grundpelare i verksamheten. Skolan uppfyller de nationella mål och krav som finns i skollagen och läroplaner. Skolans målsättning är att varje elev utifrån egna förutsättningar ska lära sig så mycket som möjligt i skolan. Varje år sätter skolan upp prioriterade områden som vi arbetar utifrån. Områdena följs sedan upp och utvärderas. Årligen sammanställer vi resultatet.

Fritidshem

Vi har cirka 90 barn inskrivna på våra tre fritidshem. Diamanten och Rubinen som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 2. Opalen tar emot elever från årskurs 3 till 6.

Bilder

Vallargärdets skola ingång
Vallargärdets skola plan
Vallargärdets skola basket
Vallargärdets skola lek
Vallargärdets skola pingis
Vallargärdets skola lekoteket

Sociala medier

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?