Vallargärdets skola

Vallargärdets skola

Vi är en liten skola med cirka 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger centralt i Vallargärdet nära Ulvsby IP och skogen.

Hösten 2024 startar bygget av Vallargärdets nya skola och under byggtiden kommer vi att hålla till på den då nybyggda Orrholmsskolan.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Vallargärdet

Vi är en liten skola som ligger nära naturen. Vår litenhet skapar goda förutsättningar att ge våra elever kunskaper, trygghet, kamratskap och trivsel från förskoleklass till årskurs 6. Det finns en stark vi-känsla på skolan. Det pedagogiska arbetet bedriver vi i väl fungerande arbetslag såväl i skolan som i våra tre fritidshem. Vi har en multisportsplan med konstgräs intill vår skola och maten vår lagas på plats.

Vår värdegrund

Hos oss är det av största vikt att skolan skapar ett klimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Likabehandling och elevens rätt till delaktighet och inflytande är grundpelare i verksamheten. Skolan uppfyller de nationella mål och krav som finns i skollagen och läroplaner. Skolans målsättning är att varje elev utifrån egna förutsättningar ska lära sig så mycket som möjligt i skolan. Varje år sätter skolan upp prioriterade områden som vi arbetar utifrån. Områdena följs sedan upp och utvärderas. Årligen sammanställer vi resultatet.

Fritidshem

Vi har cirka 90 barn inskrivna på våra tre fritidshem. Diamanten och Rubinen som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 2. Opalen tar emot elever från årskurs 3 till 6.

Bilder

Vallargärdets skola ingång
Vallargärdets skola plan
Vallargärdets skola basket
Vallargärdets skola lek
Vallargärdets skola pingis
Vallargärdets skola lekoteket

Sociala medier

Ny skola och förskola

Hösten 2024 påbörjas bygget av en helt ny skola, förskola och idrottshall på Vallargärdet. Skolan ska vara klar för inflytt till hösten 2026. Under byggtiden kommer eleverna att hålla till i fina lokaler på Orrholmsskolan som då är helt nybyggd.

Information till vårdnadshavare

Tisdagen den 23 januari 2024 hälsar Lilli-Ann Lundgren, rektor och Sophie Gutenbrunner, lokalstrateg vårdnadshavare välkomna till Vallargärdets skola för ett informationsmöte.

På mötet kommer vi att informera om projekt Nya Vallargärdets skola samt planeringen av den evakuering som ska ske till Orrholmsskolan hösten 2024.

Klockan 18.00-18.45
För dig som är vårdnadshavare till barn i årskurs F-2 samt har barn som ska börja i förskoleklass hösten 2024.

Klockan 19.00-19.45
För dig som är vårdnadshavare till barn i årskurs 3-5.

Vi träffas i matsalen på skolan.

Välkomna!

Vi har nu kommit en bit på vägen i planeringen av bussar och fritidshem inför hösten. Alla detaljer är inte helt klara, men detta är vad vi vet i dagsläget.

Fritids kommer att vara på Orrholmsskolan. Vi kommer att ha en mindre lokal på Vallargärdets skolområde med så kallat öppnings- och stängningsfritids för elever som kommer innan första bussen går och som är kvar efter att sista bussen har kommit tillbaka. Frukost och mellanmål serveras på Orrholmsskolan.

Det kommer att gå flera bussar mellan Vallargärdet och Orrholmsskolan varje dag. Det blir turer både för de som åker direkt till och från skolan samt olika turer för elever som går i fritidshem. Vi kommer att ha personal som åker med på alla bussar och sätta upp tydliga rutiner kring till exempel av- och påstigning.

Efter jullovet bjuder vi in till ett informationsmöte på skolan. Då har vi förhoppningsvis ännu fler detaljer på plats.

Nu är planeringen inför bygget av Vallagärdets nya skola i full gång. Den nya skolan kommer att ligga på samma plats som den gamla. Det innebär att den befintliga byggnaden behöver rivas innan bygget kan starta och att skolan måste flytta till andra lokaler under byggtiden.

I går (20/9 2023) blev det klart att Vallargärdets skola flyttar till Orrholmsskolan till hösten 2024 och stannar där två år framåt. Orrholmsskolan, som är nybyggd och invigs under hösten 2024, har gott om plats för fler elever. Vi är väldigt glada för den lösningen då vi får tillgång till nya och moderna lokaler även under byggtiden.

Planeringen av bygget sker etappvis och vi tittar just nu på lösningar kring förskolan och fritidshemmen, transporter och hur vi gör övergången till Orrholmsskolan så smidig som möjligt. Vi återkommer så fort vi har mer information kring detta.

Enligt nuvarande tidsplan startar bygget av nya Vallargärdets skola hösten 2024 och vi beräknas kunna flytta in i våra nya lokaler till hösten 2026. I projektet ingår en ny skola, förskola och en idrottshall.

Hör gärna av er om ni har frågor så svarar jag utifrån det vi vet i dagsläget.

Med vänliga hälsningar

Lilli-Ann Lundgren, rektor

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

22 April 2024