Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Herrhagsskolan sedd från vägen

Herrhagsskolan

Herrhagsskolan finns i stadsdelen Herrhagen i centrala Karlstad. På skolan går cirka 400 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Här finns också en montessoriverksamhet och anpassad grundskola samt idrottsskola och aktivitetsskola.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Anpassad grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Herrhagen

På vår skola arbetar vi intensivt med det vi tror att alla människor behöver få med sig ut i livet och det livslånga lärandet, nämligen att läsa, skriva, räkna och en god social kompetens.

Karlavagnen, montessoriavdelning

Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 6. Här arbetar våra elever tillsammans med kamrater som är lite yngre eller lite äldre. Vi har inga stängda dörrar mellan klassrummen utan eleverna jobbar över gränserna, allt efter behov. Med öppna dörrar så kan också de äldre eleverna hjälpa de yngre med olika uppgifter.

Vintergatan, anpassad grundskola

På Vintergatan arbetar lärare, fritidspedagoger och elevassistenter nära tillsammans. Undervisningen delas mellan personalen, även om lärarna är de som ansvarar för bedömning mot den anpassade grundskolans mål. Hos oss går elever i årskurs 1–6.

Vår värdegrund

För alla våra klasser gäller vår vision att alla barn, ungdomar och vuxna ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Herrhagsskolans motto är att det är ”viktigt för mig att det går bra för dig”. Vi arbetar med trygghet och trivsel för att varje elev ska få den absolut bästa skolupplevelsen. Våra prioriterade områden är vår tillgängliga lärmiljö, digitalisering och våra rastaktiviteter som leds av våra raststjärnor.

Fritidshem

Det finns fem fritidshem på Herrhagsskolan. De heter Castor, Pollux, Vega och Karlavagnen. Fritidshemmen är integrerade i skolan och skolans verksamhet. Det innebär att eleverna har fritids i samma lokaler som de har undervisning i och med samma personal.

Bilder

Herrhagsskolan och skolgården
Herrhagsskolan och skolgården
Herrhagsskolan och skolgården med multisportplan
Herrhagsskolan och skolgården

Herrhagsskolans historia

Skolpalatset på Herrhagens historia börjar redan på 1890-talet, men skolan stod färdig först 1907. Då var den obligatoriska skolan uppdelad i småskolan med klasserna 1 och 2 och folkskolan med klasserna 1–4 samt en frivillig femte klass. Förutom de obligatoriska ämnena gavs frivillig undervisning i engelska eller tyska.

Senare kom en skolträdgård där frivillig undervisning i trädgårdsskötsel kunde ges. Alla elever fick tillgång till bad en gång i månaden. Baderskan var sträng och fruktad.

Under många år hölls uppskattade sånguppvisningar i aulan och årligen utdelades ett musikstipendium till elever vid Herrhagsskolan.

Under andra världskriget förbereddes Herrhagsskolan till beredskapssjukhus och efter krigets slut fördes ett par hundra kvinnliga sjuka fångar från det tyska koncentrationslägret Belsen hit.

Sociala medier

Idrottsskolan och Aktivitetsskolan - prova på olika aktiviteter!

Herrhagsskolans elever i årskurs 3 till 6 erbjuds att prova på olika idrottsaktiviteter. Vintergatans elever erbjuds att vara med i Aktivitetsskolan som erbjuder olika prova-på aktiviteter inom kultur. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig.

  • Tid Idrottsskolan: torsdagar 15:00 - 16:00
  • Tid Aktivitetsskolan: torsdagar 14:30 - 15:30
  • Plats: skolans lokaler eller på skolgården
V. ti on to fr
Filtrera på vecka 18     1 Filtrera på datum2 3 4 5
Filtrera på vecka 19 6 7 8 9 10 11 12
Filtrera på vecka 20 13 14 15 Filtrera på datum16 17 18 19
Filtrera på vecka 21 20 21 22 Filtrera på datum23 24 25 26
Filtrera på vecka 22 27 28 29 30 31    

Sidan uppdaterad: 2024-05-08

Hittade du det du sökte på sidan?