Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fredricelundsskolan

Fredricelundsskolan

På Fredricelundsskolan går cirka 280 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i Våxnäs centrum, i ett fint naturområde med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning. Det finns en idrottsskola och aktivitetsskola som erbjuder gratis fritidsaktiviteter.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Våxnäs

På vår skola tycker vi att mångfald är viktigt och berikande. Vår övertygelse är att mötet mellan olika kulturer skapar en dynamik i lärandet och ger en annan syn på omvärlden. Klasserna är organiserade i åldershomogena grupper. På lågstadiet har vi tvålärarsystem för att ytterligare förstärka elevernas möjlighet till utveckling och lärande. Fysisk aktivitet och rörelsepass är viktigt i våra verksamheter.

Vår värdegrund

Vårt mål är ökad måluppfyllelse med fokus på främjande och förebyggande arbete genom tillgänglig lärmiljö och språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolan har en hög måluppfyllelse och vi strävar efter att alla lärare ska ha formell behörighet i alla ämnen de undervisar i.

Fritidshem

Fritidshemmen är organiserad i tre gårdar. Elofsgården och Stenhagen med verksamhet för förskoleklass till årskurs 2 och Hagalund för eleverna i årskurs 3 till 6. Namnen på gårdarna har sitt ursprung i gammal landsbygdsbebyggelse med tillhörande gårdar. På 1960-talet började man bebygga Våxnäs som innan det mest bestod av åkrar och betesmarker.

På Fredricelundsskolan erbjuds eleverna i årskurs 3 till 6 att vara med i Idrottsskolan och årskurs 4 till 6 att vara med på Aktivitetsskolan, som erbjuder olika prova-på-aktiviteter inom idrott och kultur. Aktiviteterna sker i skolans lokaler eller på skolgården. Det är gratis, du behöver inte anmäla dig i förväg och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta. Idrottsskolan är på tisdagar mellan 15:00 - 16:00 och Aktivitetsskolan är på torsdagar mellan 14:30 och 16:00. För detaljerat schema se kalendern längre ner på sidan längre ner på sidan.

Bilder

Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan

Sociala medier

Idrottsskolan och Aktivitetsskolan - prova på olika aktiviteter!

Idrottsskolan erbjuder idrottsaktiviteter för elever i årskurs 3 - 6 och inom Aktivitetsskolan kan elever i årskurs 4-6 prova på olika aktiviteter inom kultur. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig

  • Tid Idrottsskolan: tisdagar 15:00 - 16:00
  • Tid Aktivitetsskolan: torsdagar 14:30 - 16:00
  • Plats: Skolans lokaler eller på skolgården

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?