Fredricelundsskolan

Fredricelundsskolan

På Fredricelundsskolan går cirka 280 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i Våxnäs centrum, i ett fint naturområde med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning. Det finns en idrottsskola och aktivitetsskola som erbjuder gratis fritidsaktiviteter.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Våxnäs

På vår skola tycker vi att mångfald är viktigt och berikande. Vår övertygelse är att mötet mellan olika kulturer skapar en dynamik i lärandet och ger en annan syn på omvärlden. Klasserna är organiserade i åldershomogena grupper. På lågstadiet har vi tvålärarsystem för att ytterligare förstärka elevernas möjlighet till utveckling och lärande. Fysisk aktivitet och rörelsepass är viktigt i våra verksamheter.

Vår värdegrund

Vårt mål är ökad måluppfyllelse med fokus på främjande och förebyggande arbete genom tillgänglig lärmiljö och språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolan har en hög måluppfyllelse och vi strävar efter att alla lärare ska ha formell behörighet i alla ämnen de undervisar i.

Fritidshem

Fritidshemmen är organiserad i tre gårdar. Elofsgården och Stenhagen med verksamhet för förskoleklass till årskurs 2 och Hagalund för eleverna i årskurs 3 till 6. Namnen på gårdarna har sitt ursprung i gammal landsbygdsbebyggelse med tillhörande gårdar. På 1960-talet började man bebygga Våxnäs som innan det mest bestod av åkrar och betesmarker.

På Fredricelundsskolan erbjuds eleverna i årskurs 3 till 6 att vara med i Idrottsskolan och årskurs 4 till 6 att vara med på Aktivitetsskolan, som erbjuder olika prova-på-aktiviteter inom idrott och kultur. Aktiviteterna sker i skolans lokaler eller på skolgården. Det är gratis, du behöver inte anmäla dig i förväg och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta. Idrottsskolan är på tisdagar mellan 15:00 - 16:00 och Aktivitetsskolan är på torsdagar mellan 14:30 och 16:00. För detaljerat schema se kalendern längre ner på sidan längre ner på sidan.

Bilder

Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan
Fredricelundsskolan

Sociala medier

Idrottsskolan och Aktivitetsskolan - prova på olika aktiviteter!

Idrottsskolan erbjuder idrottsaktiviteter för elever i årskurs 3 - 6 och inom Aktivitetsskolan kan elever i årskurs 4-6 prova på olika aktiviteter inom kultur. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig

  • Tid Idrottsskolan: tisdagar 15:00 - 16:00
  • Tid Aktivitetsskolan: torsdagar 14:30 - 16:00
  • Plats: Skolans lokaler eller på skolgården
V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 17 18 19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

13 Juni 2024