Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Norrstrandsskolan byggnaden

Norrstrandsskolan

På Norrstrandsskolan går cirka 800 elever från årskurs 4 till 9. Skolan ligger centralt på Norrstrand med närhet till Sundsta idrottshus. Det finns möjlighet att fördjupa sina kunskaper i musik och engelska.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

4-6

7-9

Områden

Hagaborg/Norrstrand

På Norrstrandsskolan har elever möjlighet till att fördjupa sig inom två av skolans ämnen och få mycket goda kunskaper och färdigheter inom det valda ämnet. Du kan välja mellan musik eller engelska. Vill du inte välja en av skolans profiler, går även det bra. Det finns också en aktivitetsskola med gratis fritidsaktiviteter.

Daglig fysisk aktivitet på högstadiet

På Norrstrandsskolan prioriterar vi en god hälsa för alla våra elever. Genom det hälsofrämjande friskvårdprogrammet Friskus erbjuder vi sedan 2016 daglig fysisk aktivitet för alla våra elever på högstadiet. Friskus, som är evidensbaserat, är framtaget av personal på skolan och utgår från ett salutogent förhållningssätt där elevens möjligheter, förmågor, styrkor, tillgångar och egenskaper tas tillvara för att skapa ett viktigt förebyggande verktyg till jämlik hälsa på lika villkor.

I linje med vår satsning har årskurs 7 idrott varje dag, årskurs 8 fyra dagar och årskurs 9, tre dagar i veckan. 

Vår värdegrund

På vår skola har vi stort fokus på att arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och då mår du bättre. Vi vill att skolans vuxna och elever ska ha förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer. Vi är övertygande om att goda relationer är grunden för att våra elever ska lyckas i skolan. Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan. För oss är det viktigt att det går bra för våra elever. Vi sammanfattar detta i Tillsammans når vi längre.

Fritidshem

Det finns ett fritidshem på Norrstrandsskolan. Det heter Älven och tar emot elever från mellanstadiet.

Musikprofil, årskurs 4–9

Musikprofilen startar redan i årskurs 4. Eleverna fullgör sin grundskoletid inom musikprofilen och går i samma klass till och med årskurs 9.

Målsättningen är att ge eleverna goda kunskaper i musik, vokal träning och erfarenhet av att framträda inför publik. Vi arbetar med musik varje dag och det är mycket körsång på schemat. Konserter och andra framträdanden är ett roligt och viktigt inslag i elevernas utveckling.

Engelskklass, årskurs 7–9

Våra engelskklasser är tvåspråkiga klasser. Det betyder att eleverna studerar vissa ämnen både på svenska och engelska.

Våra engelskklasser får också mer tid för undervisning i ämnet engelska jämfört med andra klasser. I engelskklass talar alla engelska varje dag.

Bildexempel skolval
Norrstrandsskolan skolgård
Norrstrandsskolan klättring
Norrstrandsskolan gunga
Norrstrandsskolan basket

Aktivitetsskolan - prova på olika aktiviteter!

På Norrstrandsskolan erbjuds eleverna i årskurs 4 till 6 att vara med i Aktivitetsskolan som erbjuder olika prova-på-aktiviteter inom kultur. Eleverna serveras mellanmål innan aktiviteten. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du föranmäler dig till aktiviteterna via skolan.

  • Tid: torsdagar 14:30 - 16:00
  • Plats: Skolans lokaler eller på skolgården
V. ti on to fr
Filtrera på vecka 18     1 Filtrera på datum2 3 4 5
Filtrera på vecka 19 6 7 8 9 10 11 12
Filtrera på vecka 20 13 14 15 Filtrera på datum16 17 18 19
Filtrera på vecka 21 20 21 22 Filtrera på datum23 24 25 26
Filtrera på vecka 22 27 28 29 30 31    

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?