Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Musikprofil, årskurs 4–9

Är du intresserad av musik och vill utveckla din musikalitet tillsammans med andra elever? Då kan du söka till vår musikprofil i kommande årskurs 4. Den klass som startar går tillsammans från årskurs 4 till 9 och sammanhållningen brukar bli unik.

Ansökan till vårterminen 2024

Ansökan till vårterminen 2024 är öppen 6 oktober - 17 november.

Om du önskar att ditt barn ska börja i musikprofil på Norrstrandsskolan ansöker du om skolbyte och väljer "Norrstrandsskolans musikklass" i e-tjänsten för skolval, MittSkolval.

När ansökan har stängt får ditt barn en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter att färdighetsprovet är genomfört får du besked om ditt barn kommit in eller inte. Om barnet inte kommer in behåller det platsen på sin nuvarande skola.

Norrstrandsskolans musikprofil är mycket väletablerad. Vi startade redan 1993. Många av våra musikprofilelever väljer att sjunga och musicera vidare på gymnasieskolan och även senare i livet. Att gå musikprofil innebär att ha musik, främst sång, cirka 200 minuter i veckan. Varje klass utvecklas under studietiden till en egen sångkör.

Uppträdanden och konserter är en viktig del i utbildningen.

Vår vision

Norrstrandsskolans musikprofil ska vara ett betydelsefullt inslag i Karlstads kulturliv. Utbildningen ska hålla en hög musikalisk kvalitet och kunna jämföras med andra kända musikprofiler i Sverige. Musikprofilen ska vara en känd verksamhet som externa professionella aktörer vill samarbeta med.

Mål för musikprofilen

Eleverna i Norrstrandsskolans musikprofil ska få en grundläggande och utvidgad musikundervisning. Undervisningen ska ge våra elever goda kunskaper i musik, vokal träning samt erfarenhet att framträda inför publik och samarbeta med externa aktörer. Eleverna ska få en gedigen musikalisk grund att stå på inför framtiden.

Om du har frågor eller funderingar är det bara att du kontaktar någon av rektorerna på skolan.

Film om hur ett inträdesprov kan se ut

Sociala medier

Frågor och svar om musikprofil

Om du önskar att ditt barn ska börja i musikprofil på Norrstrandsskolan ska du välja "Norrstrandsskolans musikklass" i e-tjänsten för skolval, MittSkolval.

När skolvalet har stängt kommer elever som valt musikprofil få en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter att färdighetsprovet är genomfört får du besked om ditt barn kommit in eller inte.

Om ditt barn inte kommer in får det en plats på en kommunal skola nära hemmet utifrån hur du rangordnat dina önskemål och var det finns lediga platser.

Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl. 

Eftersom det krävs grundläggande sångfärdigheter och musikalitet för att kunna tillgodogöra sig undervisningen inom musikprofilen gör alla elever ett färdighetstest med olika delmoment.

Vid inträdesprovet sjunger eleven:

  • en fritt vald sång
  • Broder Jakob
  • Blinka Lilla Stjärna från olika utgångstoner
  • härmar små melodier
  • härmar rytmer

Eleverna kallas i små grupper men gör även ett prov enskilt tillsammans med musiklärarna. Musiklärarna är Alice Jurström och Aime Gummesson som skapar en lugn och trygg atmosfär för eleverna.

Det individuella momentet tar cirka 15 minuter. Totalt tar hela provet inklusive samling och fika cirka 100 minuter.

Eleverna i musikprofilen har cirka 200 minuter musik per vecka. Undervisningen i musik har ett fokus på körsång. Genom sången stiftar eleverna bekantskap med musikens olika byggstenar och huvudmoment. Utbildningen innehåller även musikteori, instrumentkännedom, ensemblespel och musikskapande.

Eleverna i musikprofilen deltar i konserter och andra former av musikaliska projekt. Det är roliga och viktiga inslag i elevernas utveckling. En höjdpunkt är våra omtyckta Luciakonserter.

Sidan uppdaterad: 2023-09-29

Hittade du rätt information på sidan?