Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skolbyte

Önskar du byta till en annan grundskola för ditt barn ansöker du om byte i e-tjänsten.

Byta skola

Du får svar på din ansökan cirka 2-3 veckor innan önskat skolstartsdatum.

Behöver du hjälp att fylla i e-tjänsten? Ring Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Ändringar i garantiskoleområden 2024

För att alla barn ska garanteras plats på en kommunal skola nära hemmet har gränserna för garantiskoleområden justerats inför 2024.

Garantiskolor som får ändrat upptagningsområde:

  • Årskurs F-6: Orrholmsskolan/Herrhagsskolan/Kvarnbergsskolan
  • Årskurs F-6: Stockfallets skola/Kroppkärrsskolan
  • Årskurs 7-9: Mariebergsskolan/Norrstrandsskolan

Karta över garantiskoleområden

Vårdnadshavare som deltagit i skolvalet till nästa läsår och inte är nöjda med vilken skola barnet fått plats på kan ansöka om skolbyte från 2 april 2024.

Om ni flyttar inom kommunen har barnet rätt till plats på sin nya garantiskola. Barnet har också rätt att att behålla sin plats på den nuvarande skolan men rätten till skolskjuts kan i så fall upphöra.

Byte av skola i samband med flytt inom kommunen kan göras när som helst, men du kan ansöka tidigast tre månader innan önskat datum för skolstart

Byte från en fristående skola till en kommunal skola kan göras när som helst, men du kan ansöka tidigast tre månader innan önskat datum för skolstart.

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever. På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Vill du byta till en fristående skola gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola.

Om du önskar att ditt barn ska börja i musikprofil på Norrstrandsskolan ansöker du om skolbyte och väljer "Norrstrandsskolans musikklass 4-6" eller "Norrstrandsskolans musikklass 7-9" i e-tjänsten för skolval, MittSkolval.

Önskar barnet börja i hockeyprofil på Ilandaskolan eller Rudsskolan ansöker ni om skolbyte och väljer ”Ilandaskolan Hockey” eller ”Rudsskolan Hockey” beroende på vilket alternativ ni önskar.

Elever tas enbart emot i mån av plats och efter genomfört färdighetsprov. Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl.

Läs mer om antagning och färdighetsprov till Norrstrandsskolans musikprofil

Läs mer om antagning och färdighetsprov till Ilandaskolans och Rudsskolans hockeyprofil

När beviljas ett byte?

Ett byte kan bara beviljas om det finns plats på den önskade skolan. Om det är fler som vill byta till en skola än det finns platser används kommunens urvalsgrunder för att avgöra vilka barn som ska få plats.

Om barnet inte får plats på den önskade skolan behåller det sin plats på sin nuvarande skola.

Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det sedan är dags att byta skola - till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola.

Sidan uppdaterad: 2024-04-16

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida