Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mottagningsenheten för nyanlända elever

I Karlstads kommun finns en mottagningsenhet för elever som är nya i svensk grundskola. På mottagningsenheten arbetar lärare med att förbereda inför elevernas skolstart på någon av kommunens skolor.

Kartläggning av kunskaper

På mottagningsenheten hålls ett informationssamtal med vårdnadshavare och elev där elevens språk, skolbakgrund, erfarenheter och intressen kartläggs. Därefter kartläggs elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial. Kartläggningarna ligger sedan till grund för planering av elevens fortsatta skolgång.

Ansök om skola

Vänd dig till Kontaktcenter för att ansöka om skola för en nyanländ elev.

Besöksadress: Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054 - 540 00 00

Har du frågor eller funderingar inför en framtida skolstart i Karlstad är du välkommen att ta kontakt med oss.

E-post: nyanlandagrundskola@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida