Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mottagningsenheten för nyanlända elever

I Karlstads kommun finns en mottagningsenhet för elever som är nya i svensk grundskola. På mottagningsenheten arbetar lärare med att förbereda inför elevernas skolstart på någon av kommunens skolor.

Kartläggning av kunskaper

På mottagningsenheten hålls ett informationssamtal med vårdnadshavare och elev där elevens språk, skolbakgrund, erfarenheter och intressen kartläggs. Därefter kartläggs elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial. Kartläggningarna ligger sedan till grund för planering av elevens fortsatta skolgång.

Ansök om skola

Vänd dig till Kontaktcenter för att ansöka om skola för en nyanländ elev.

Besöksadress: Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054 - 540 00 00

Har du frågor eller funderingar inför en framtida skolstart i Karlstad är du välkommen att ta kontakt med oss.

E-post: nyanlandagrundskola@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-05-21

Hittade du rätt information på sidan?