Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skolstart hösten 2024

Välkommen till Karlstads kommuns skolor. Vi ser fram emot en ny, händelserik termin tillsammans med dig och dina kompisar. Välj din skola här nedan för att se tid och plats för första skoldagen.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

För dig som ska börja, eller går på, gymnasiet startar höstterminen 19 eller 20 augusti. Du hittar uppropstiderna för respektive program på gymnasieskolornas webbplats.

Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

För dig som går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola startar höstterminen måndag 19 augusti.

Förskoleklass
Träffas vid Himlabacken klockan 8.30 där pedagogerna tar emot för upprop.

Årskurs 1–6
Första skoldagen börjar klockan 8.20 med samling i klassrummen.

De två första skoldagarna går samtliga elever 8:20 - 13.40, därefter enligt schema.

Första skoldagen börjar klockan 8.20 och slutar 13:30 för samtliga elever.

Årskurs F-3

Eleverna går in när det ringer 8:15. Förskoleklass samlas vid sina klasskyltar och går sedan in med sina lärare. Klockan 9:00 samlas lågstadiet ute på skolgården och firar tillsammans att skolan startar. Skoldagen slutar som vanligt 13:30.

Årskurs 4-6
Dagen startar 08:10 med samling utomhus. Eleverna har skoldag fram till 13:30. Från 20 augusti gälle ordinarie schema.

Skolstartsmingel
Onsdag 14 augusti klockan 15.00-16.00 är alla elever och vårdnadshavare välkomna på skolstartsmingel på skolgården!

Skolstart förskoleklass
Alla elever i förskoleklass börjar klockan 9.00. Samling sker ute på skolgården där ansvariga pedagoger kommer att ta emot. Efter en stunds mingel säger eleverna hejdå till sina föräldrar och går in i sina klassrum tillsammans med pedagogerna.

Skolstart årskurs 1-3
Alla elever i åk 1, 2 och 3 börjar klockan 8.20. Samling i respektive klassrum.

 

Första skoldagen avslutas klockan 13.30 för samtliga klasser.

Det kommer att finnas personal ute på skolgården från klockan 8.00 om du behöver hjälp med att hitta till rätt klassrum. Entréerna är skyltade med avdelningarnas namn.

Förskoleklass: Vävaren
Årskurs 1: Korgmakaren
Årskurs 2: Snickaren
Årskurs 3: Svarvaren

Förskoleklass
Första skoldagen går eleverna 09.00-13.30. Samling på skolgården.

Grundskola årskurs 1-6
Första skoldagen går eleverna 08.20-13.30. Samling på skolgården.

Anpassad grundskola
Delta och Gamma: Första skoldagen går eleverna 08.15-13.30. Samling i klassrummen.

Alfa: Första skoldagen går eleverna 08.30 - 13.30. Samling i sitt klassrum.

Årskurs F–6
Första skoldagen börjar klockan 8.00 med samling i respektive klassrum.

Årskurs 7-9
Förskola skoldagen pågår 08:00 - 13:00

Årskurs 7: samling utanför norra entrén där mentorer möter upp
Årskurs 8: samling i hemklassrummen
Årskurs 9: samling i aulan

Årskurs 8–9
Första skoldagen börjar klockan 8.00 med samling i respektive klassrum.

Askedala
Första skoldagen börjar klockan 8.20 med samling i hemklassrummet.

Klockan 08.10 är det samling för elever i årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan på skolgården där mentorerna möter upp.

Skoldagen slutar ungefär i enlighet med ordinarie schema och schemat kommer att publiceras i slutet av vecka 33.

Skoldagen börjar 08.15 och avslutas 13.30 för alla elever.

Lärarna möter upp eleverna utanför respektive ingång. Lärarna i förskoleklass kommer att stå ute på skolgården med tydliga skyltar så att våra nya elever hittar rätt.

Vårdnadshavare till förskoleklasselever får gärna följa med och har möjlighet att stanna kvar så länge eleverna är utomhus.

Första skoldagen startar klockan 8.15 för alla elever på skolan.

Förskoleklass
Träffar sina lärare på skolgården utanför Solbacken.

Årskurs 1–6
Samling i respektive klassrum.

Första skoldagen pågår 08:10 - 13:30 för alla elever.

Förskoleklasserna samlas på skolgården. Övriga klasser samlas i sina respektive klassrum. Alla klassers entréer är märkta med namn.

Årskurs 7
Första skoldagen börjar klockan 8.30 med samling på skolgården.

Årskurs 8–9
Första skoldagen börjar klockan 8.20 med samling i klassrum enligt anslag på tv-skärmarna.

Alla elever samlas på skolgården där mentorerna möter upp med skyltar.

Årskurs 4–6
Första skoldagen pågår 08:20 - 14:00.

Årskurs 7-9
Första skoldagen pågår 08.20-15.20

Årskurs F–6
Första skoldagen pågår klockan 8.10–13.30 med klassvis samling på skolgården vid entréerna.

Årskurs 7–9
Första skoldagen pågår klockan 8.10–13.30 med klassvis samling på skolgården vid stora entrén på skolans framsida.

Första skoldagen börjar kockan 08.10 och samling sker i respektive klass på nya skolgården mot vattnet. Skoldagen avslutas kl 13.30 för alla klasser. Dessa tider gäller för hela första skolveckan.

Alla elever börjar skoldagen klockan 08.30 och avslutar klockan 13.30.

Årskurs 7
Samlas vid flaggstången utanför västra entrén (mot Färjestadshållet) där mentorerna möter med skyltar.

Samma dag, måndagen den 19 augusti mellan klockan 15.00 och 17.30, är det ”Skolstartsmingel/drop-in” för elever och vårdnadshavare i årskurs 7. Välkommen att träffa mentorer, undervisande lärare och övrig skolpersonal.

Årskurs 8–9
Träffas i sina hemklassrum.

Nya elever hälsas extra välkomna, vi ser fram emot att lära känna er. Lunch serveras i matsalen, alla klasser äter gemensam skollunch.

Första skoldagen pågår klockan 08.15–13:40 för alla klasser.

Alla elever och vårdnadshavare är välkomna på skolstartsmingel fredag den 16/8 klockan 10:15 - 11:15.

Årskurs F-3
Första skoldagen pågår klockan 8.00-13.00. Buss hem går 13.15.

Årskurs 4-6
Första skoldagen pågår 8.00-14.15. Buss hem går 14.25.

Alla elever hälsas välkomna med en gemensam samling på skolgården klockan 08.10. Därefter går eleverna klassvis med sina mentorer till sitt klassrum.

Årskurs1-3 slutar klockan 13.10.

Årskurs 4-6 slutar klockan 14.10.

Skolbussarna avgår därefter i direkt anslutning till aktuell sluttid.

Första skoldagen börjar klockan 08.15 för alla elever. Personalen möter upp eleverna på skolgården.

Första skoldagen startar klockan 08.10 på skolgården. Samling sker vid flaggstången där personal möter upp.

Skolbussen går hem som vanligt denna dag.

Första skoldagen pågår klockan 08.15–13:40 för alla klasser.

Alla elever och vårdnadshavare är välkomna på skolstartsmingel fredag den 16/8 klockan 09:00 - 10:00,

Första skoldagen startar klockan 08.10 med samling klassvis på skolgården där lärare möter upp.

Förskoleklass - årskurs 2
Första dagen pågår 08.10 - 13.10

Årskurs 3
Första dagen pågår 08.10-14.10.

Skolstartsmingel 16 augusti
Fredagen den 16 augusti klockan 1400 - 16.00 är alla elever och vårdnadshavare välkomna på skolstartsmingel. Lärarna finns då i respektive klassrum.

Första skoldagen börjar på "Nya Orrholmsskolan" klockan 08.15 och samling sker i respektive klass på nya skolgården mot vattnet. Skoldagen avslutas klockan 13.30 för årskurs F-3 och klockan 14.20 för årskurs 4-6.

Morgonbussar går enligt följande från Vallargärdets skola: 

Fritidsbussar - Avgång nr 1 klockan 06.40. Avgång nr 2 klockan 07.15

Skolbussar avgår klockan 07.40.

OBS! (Samling på Vallargärdets skolgård 10 minuter innan avfärd)

Eftermiddagsbussar tillbaka till Vallargärdets skola går enligt följande:

Skolbuss för elever åk F-3 - avgår klockan 13.40 från Orrholmen.

Skolbuss för elever åk 4-6 - avgår klockan 14.30 från Orrholmen (mån -torsd)

Skolbuss för elever åk 4-6 avgår klockan 13.40 från Orrholmen (fredagar)

Fritidsbussar avgår klockan 15.30 från Orrholmen.

Förskoleklass
Första skoldagen pågår klockan 8.10–13.20 med samling vid huvudentrén.

Årskurs 1–3
Första skoldagen pågår klockan 8.10–13.20 med samling i respektive hemklassrum.

Årskurs 4–5
Första skoldagen pågår klockan 8.10–13.20 med samling vid fotbollsplanen.

Årskurs 6–9
Första skoldagen pågår klockan 8.10–14.30 med samling i respektive hemklassrum.

Första skoldagen startar klockan 8.00 med samling på skolgården för samtliga klasser.

Årskurs F–2
Första skoldagen pågår klockan 8.00–13.00

Årskurs 3–6
Första skoldagen pågår klockan 8.00–14.00

Första skoldagen pågår klockan 8.10 - 13.45 för alla elever. Samling på skolgården för samtliga klasser. Klasslärarna har en skylt med klassbeteckning. Vårdnadshavare får gärna vara med så länge klassen är utomhus.

Öppet hus
Om du vill så finns möjlighet att träffa din lärare i klassrummet redan på fredag den 16/8 klockan 10.00–12.00 då vi har Öppet hus.

Sidan uppdaterad: 2024-07-05

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida