Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Läsårstider och lov gymnasiet

Här hittar du information om läsårstider, lov och studiedagar för Karlstads kommunala gymnasieskolor. Du kan också ta reda på hur du ansöker om ledighet när det inte är lov och läsa om lovskolan och sommarskolan.

Läsåret 2023-2024

 • Hösttermin: 16 augusti 2023 - 21 december 2023
 • Vårterminen: 9 januari 2024 - 7 juni 2024

 • Höstlov: vecka 44 2023
 • Sportlov: vecka 9 2024
 • Påsklov: vecka 14 2024
 • Lovdag: 10 maj 2024

 • Fredag 22 september 2023
 • Måndag 8 januari 2024
 • Måndag 4 mars 2024

 • Studenten: 7 juni 2024
 • Skolavslutning: 5 juni är sista dagen för gymnasiets årskurs 1 och 2.

Behöver du vara ledig när det inte är lov?

Vid ledighet när det inte är lov behöver du som vårdnadshavare eller myndig elev lämna in en ansökan.

Ledighet: Ansökan och mer information.

Lovskola och sommarskola för våra elever

Karlstads kommunala gymnasieskolor jobbar ständigt med att fler elever ska nå målen. Därför anordnar vi lovskola för våra elever på alla lov förutom jullovet. Om du har behov av extra stöttning i något ämne är du varmt välkommen till våra lovskolor.

Lovskolan: Anmälan och mer information.

Sidan uppdaterad: 2023-09-04

Hittade du rätt information på sidan?