Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Olycksfallsförsäkring

Elever som studerar på Karlstads kommunala gymnasieskolor omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

För vem och när gäller försäkringen?

Alla elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. För elever som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan gäller försäkringen till och med den 1 september samma år.

Du kan få ersättning för:

  • läkarvård, tandbehandling och resekostnader
  • dödsfall oavsett orsak och ålder på försäkrad
  • medicinsk och ekonomisk invaliditet
  • skadade personliga tillhörigheter
  • hjälpmedel, rehabilitering och kristerapi
  • ärrersättning
  • skada vid värmeslag, köld och insektsbett.

Anmäl själv vid olycksfall

Om du eller ditt barn har skadat sig anmäler du det själv till Protector försäkring.

Följ anvisningarna som du hittar på Protector försäkrings webbplats Länk till annan webbplats.

Den skadade personen ska uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara alla kvitton och tänk på att anmäla så snart som möjligt.

Försäkringsnummer: 2695732-1.2

Kontakt

Protector försäkring
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Försäkring under praktikperiod

Gymnasieelever som går ett yrkesprogram med minst 15 veckors praktik omfattas av Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring under praktiken.

Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida