Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sundsta-Älvkullegymnasiets huvudingång

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Välkommen till en av Sveriges största och mest moderna gymnasieskolor. Här möts du dagligen av närmare 2000 elever och 250 medarbetare i en miljö som lockar till både plugg och häng. Tillsammans skapar vi framtid!

Våra utbildningar

Tillsammans skapar vi framtid

Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden.

Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på humanistiska programmet?

Hur kan dagarna se ut på Sundsta-Älvkullegymnasiet?

Här får du höra eleverna själva berätta.

Fotografering i en studio

Utbildningstips: Mediacreator, estetik och media

Den här inriktningen inom estetiska programmet lär dig om digitala medier och olika tekniker för dessa.

Du utvecklar din förmåga att skapa och kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Här får du uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv.

Med hjälp av modern teknisk utrustning och en kraftfull elevdator med professionella program anpassade efter branschens krav får du jobba i varierande projekt, ibland även åt externa beställare.

Person står framför en klass och ler

Utbildningstips: Humanistiska programmet, kultur

Inriktningen kultur på humanistiska programmet lär dig om kulturella och estetiska uttrycksformer.

Här får du reflektera och diskutera kring kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Du studerar också litteratur, filosofi och psykologi och lär dig om hur människan beter sig, skapar och tänker.

Aulan på SÄG

Sundstaaulan

Aulan kan hyras för kulturella evenemang och även för konferenser på tider då det inte påverkar skolans verksamhet.

Aulans salong har ca 730 numrerade platser och ligger i anslutning till skolans entréhall.

Sundsta-Älvkullegymnasiet

En av Sveriges modernaste gymnasieskolor

Sundsta-Älvkullegymnasiet är uppbyggd av flera huskroppar som binds samman av vårt sociala stråk där du hittar Café Bönan, bibliotek, reception och restaurang.

I det sociala stråket finns flera rastaktiviteter för våra elever. Fotbollsspel, biljard, pingis och schack är bara några exempel.

I skolans lokaler ryms också moderna laborationsmiljöer, ateljéer, dans- och teatersalar, musik-, foto- och radiostudior, biograf, hörsal och aula.

College-certifierad utbildning

Vårt teknikprogram är college-certifierat. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Ambassadörerna för Stories by i en soffa

Följ oss i sociala medier

Fakta

Besöksadress: Sävegatan 7
65463 Karlstad

Öppettider: Måndag - fredag 08:00-16:00

Antal elever: 1957

Antal lärare: 208

Antal klassrum: Vi har 48 klassrum + aula, danssal, teatersalar, verkstad, tv-studio, biograf, labbarena samt 34 grupprum.

Service på skolan: Bibliotek, café, restaurang, elevvärdar, expedition och bemannad reception.

Tillgänglighet: Vi lägger stor vikt vid att våra lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade. I alla huskroppar finns hiss och i vår aula finns hiss för rullstol samt hörslinga. I våra lokaler finns också tillgänglighetsanpassade toaletter.