Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Scenlampor

Text

Text

Text

Estetiska programmet

Det här är programmet för dig som trivs i kreativa miljöer där du får utveckla ditt estetiska uttrycksätt. Estetiska programmet ger dig en bred utbildning, samtidigt som du får utöva ditt konstnärliga intresse.

Antagningsprov

Här hittar du viktig information om de antagningsprov som finns på estetiska programmet.

Programmet passar dig som

  • trivs i kreativa miljöer där skapande, upplevelse och tolkning står i fokus
  • vill utveckla din kreativitet, uttrycksförmåga och skaparkraft inom just ditt estetiska område
  • tycker att det verkar spännande att få framföra dina estetiska produktioner, stora som små
  • vill göra karriär av din passion, eller syssla med ditt intresse, under tiden du studerar
  • skulle vilja jobba som till exempel skådespelare, musiker, dansare, konstnär, ljudtekniker, fotograf, grafisk formgivare, regissör eller producent.
Elev jonglerar med bollar

Teater

Med inriktning teater lär du dig om teater och skådespeleri, både på och bakom scen.

Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera, uppleva och tolka både andra elevers gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Under utbildningen får du prova på många olika genrer, lära dig att skriva manus, öva på att improvisera, träna ditt kreativa tänkande och utveckla din förmåga att driva projekt. Du får också medverka i olika produktioner tillsammans med kulturutövare inom och utanför skolan och därmed bli en del av Karlstads kulturliv.

Elever spelar och sjunger

Musik

Musikinriktningen vid Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges äldsta och mest välrenommerade.

Här får du kunskaper för musicerande på avancerad nivå som även förbereder dig för högre musikstudier. Du utvecklar ditt musikutövande, konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

Under din studietid får lära dig musicera i ensemble, sjunga i kör och spela ackordsinstrument. Du ges dessutom individuella lektioner i ditt huvudinstrument eller sång. Du får också framträda på många olika konserter och sceniska projekt, både i och utanför skolan.

Gymnasieelever fotar vaser i en studio

Mediacreator, estetik och media

Det här är inriktningen som lär dig om digitala medier och olika tekniker för dessa.

Du utvecklar din förmåga att skapa och kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Här får du uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv.

Med hjälp av modern teknisk utrustning och en kraftfull elevdator med professionella program anpassade efter branschens krav får du jobba i varierande projekt, ibland även åt externa beställare.

Elever är glada och pratar med varandra

Bild och form, animation/illustration

Den här inriktningen ger dig kunskap om olika metoder för att framställa bilder och former, både manuellt och digitalt.

Här utvecklar du din förmåga att skapa och uttrycka dig, kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera ur olika perspektiv.

Under din studietid får du lära dig att använda modern teknik för animation, grafisk design och bildskapande. Du kommer även att jobba i större projekt, både i samarbete med andra inriktningar på estetiska programmet och utanför skolans väggar.

Danselever övar på balett

Dans

På inriktningen dans lär du dig olika danstekniker för scenkonstnärlig dans.

Här utvecklar du din förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Du lär dig sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur dans kan upplevas ur olika perspektiv.

Under din tid på programmet får du träning i olika danstekniker som jazz, balett, stepp, modern och nutida och ges möjlighet att medverka i både små och stora föreställningar. I årskurs 3 arrangeras slutproduktioner där du får visa upp det du lärt dig under din studietid.

Efter gymnasiet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger kunskaper för vidare studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Programmet lägger grunden för fortsatta studier mot yrken som till exempel skådespelare, musiker, dansare, konstnär, ljudtekniker, fotograf, grafisk formgivare, regissör eller producent.

Vad tycker eleverna om musikinriktningen?

Hör eleverna själva berätta.

Vad tycker eleverna om teaterinriktningen?

Hör eleverna själva berätta.

Vad tycker eleverna om mediacreator, estetik och media?

Hör eleverna själva berätta.

Vad tycker eleverna om bild och form, animation/illustration?

Hör eleverna själva berätta.

Vad tycker eleverna om dansinriktningen?

Hör eleverna själva berätta.

Antagningsprov

Antagningsprovet sker den 21 maj klockan 15.45 vid norra entrén till Sundsta-Älvkullegymnasiet.

För inriktningen bild och form, animation/illustration sker inget antagningsprov på plats. I stället skickar du in ett kortfattat personligt brev:

  • Berätta om dig själv och varför du sökt till det estetiska programmet.
  • Berätta om dina största intresseområden inom bild och form.
  • Berätta om en uppgift som du gjort bra under bildundervisningen i grundskolan.

Skicka ditt brev till jonas.ekemark@karlstad.se.

Antagningsprovet innehåller en grupplektion i dans som genomförs i aulan inför en jury, samt ett individuellt samtal där du får berätta om dig själv och varför du söker till dansinriktningen på det estetiska programmet.

Inriktningen mediacreator, estetik och media har inget antagningsprov.

När du ansöker till musikinriktningen gör du antingen ett spelprov eller ett sångprov samt ett musikteoriprov. I samband med sång-/spelprovet hålls också ett individuellt samtal.

Spelprov

Du spelar ett stycke eller en låt på ditt huvudinstrument som du själv valt. Om du vill ha ackompanjemang (till exempel piano- eller gitarrspel) skickar du noter till tomas.gantelius@karlstad.se.

Sångprov

Du sjunger en låt som du själv har valt samt en av visorna "Jag väntar" eller "Somliga går med trasiga skor". Visorna sjungs utan ackompanjemang.

Inför antagningsprovet väljer du en monolog och tränar in den. Under provet spelar du sedan upp monologen du tränat på inför teaterlärarna. Till antagningsprovet sammankallas en mindre grupp sökande per tillfälle.

Sundsta-Älvkullegymnasiets entré

Välkommen till oss!

Estetiska programmet läser du på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Programinnehåll

Ämne

Poäng

Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Historia 2b – kultur
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
100

Totalt

1150

Ämne

Poäng

Estetisk kommunikation 1100
Konstarterna och samhället50

Totalt

150

Ämne900
Inriktningsgemensamma ämnen400
Bild
100
Bild och form 1b100
Bildteori100
Form100
Programfördjupning500
Animation 1 och Animation 2 eller Digitalt skapande 2 och Grafisk illustration(en kurs kan bytas ut mot Engelska 7)200
Bild- och form specialisering100
Digitalt skapande 1100
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b100

Totalt

900

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Dansgestaltning 1
100
Dansteknik 1
100
Dansteknik 2
100
Dansteori100
Programfördjupning500
Dansteknik 3100
Dansteknik 4100
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b100
Improvisation och komposition100
Koreografi100

Totalt

900

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Digitalt skapande 1
100
Medieproduktion 1
100
Medieproduktion 2
100
Medier, samhälle och kommunikation 1
100
Programfördjupning500
4/5 av följande kurser: Engelska 7, Film och TV-produktion 1, Fotografisk bild 1, Grafisk kommunikation 1, Textkommunikation400
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b100

Totalt

900

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Ensemble med körsång
200
Gehörs- och musiklära 1100
Instrument eller sång
100
Programfördjupning500
Bruksspel och ackompanjemang100
Engelska 7 eller Ensemble 2 eller Gehörs- och musiklära 2 eller Körsång 2 eller Matematik 3b eller Musikimprovisation eller Musikproduktion 1200
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b100
Instrument eller sång 2100

Totalt

900

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Scenisk gestaltning 1
100
Scenisk gestaltning 2
100
Scenisk gestaltning 3
100
Teaterteori100
Programfördjupning500
Entreprenörskap100
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b100
Sceniskt karaktärsarbete 1100
Sceniskt karaktärsarbete - text100
Scenografi mask och kostym100

Totalt

900

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val200

Totalt

200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hittade du det du sökte på sidan?