Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elev från naturvetenskapsprogrammet har laboration

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är för dig som är intresserad av hur världen fungerar och hur människan påverkar den. Här får du en bred utbildning och stora valmöjligheter inför ditt framtida yrkesval.

Programmet passar dig som

  • vill veta mer om natur, fysik, kemi och biologi – och förstå hur allt hänger ihop
  • gillar att tänka kritiskt, resonera logiskt, värdera källor och lösa problem
  • är intresserad av hur människor, djur och natur är beroende av varandra för att överleva
  • tycker att det verkar spännande att arbeta praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier
  • skulle vilja jobba som till exempel läkare, biomedicinare, forskare, civilingenjör, kemist, arkitekt eller miljövetare.
Elever pluggar och ler

Naturvetenskap

Med inriktning naturvetenskap fördjupar du dig i biologi, fysik, kemi och matematik.

Här får du kunskap om till exempel cellbiologi, molekylärbiologi, kemisk jämvikt, fysiologi och organisk kemi.

Elever pluggar ler mot varandra

Naturvetenskap och samhälle

Här kombineras naturvetenskap med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse.

Inriktningen ger dig en djupare förståelse för människans samspel med naturen, samhället och tekniken.

Laborera och experimentera

På programmet får du inte bara teoretisk kunskap om de naturvetenskapliga ämnena, du får dessutom testa teorin i praktiken. Genom moment som laborationer, experiment och fältstudier får du se hur teorin du lär dig på lektionerna faktiskt fungerar i verkligheten.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på naturvetenskapsprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Sundsta-Älvkullegymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Efter gymnasiet

Det naturvetenskapliga programmet är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter till vidare studier efter gymnasiet.

Programmet är högskoleförberedande och lägger grunden för vidare studier mot yrken som till exempel läkare, biomedicinare, forskare, civilingenjör, kemist, arkitekt eller miljövetare.

Sundsta-Älvkullegymnasiets entré

Välkommen till oss!

Naturvetenskapsprogrammet läser du på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Programinnehåll

ÄmnePoäng
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Matematik 2c
100
Matematik 3c
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
100
Totalt1150

Ämne

Poäng

Biologi 1
100
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Moderna språk
100

Totalt

450

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Biologi 2
100
Fysik 2
100
Kemi 2
100
Matematik 4
100
Programfördjupning200
Engelska 7100
Matematik 5100

Totalt

600

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Biologi 2100
Geografi 1100
Samhällskunskap 2100
Programfördjupning200
Engelska 7100
Naturvetenskaplig specialisering100
Politik och hållbar utveckling100

Totalt

600

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val200

Totalt

200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?