Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En elev visar koppling för en annan elev på en pekskärms-TV.

El- och energiprogrammet

Det här är programmet för dig som är intresserad av hur tekniska apparater och elektriska maskiner fungerar. Här får du bidra till praktiska lösningar inom el- och energibranschen.

Programmet passar dig som

  • vill lära dig hur elen fungerar i ett hus eller vad som gör att en elektrisk motor går
  • gillar både praktiska och tekniska utmaningar
  • tycker att elproduktion, informationssäkerhet och programmering verkar vara spännande ämnen
  • vill utveckla smarta och hållbara lösningar inom el- och energibranschen
  • kan tänka dig att jobba som till exempel automationselektriker, industrielektriker eller installationselektriker.
Elever studerar el-lära

Automation

Med inriktning automation lär du dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll.

Här får du träna på att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift.

Du får också kunskaper om hur du yrkesmässigt kan jobba med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar.

Gymnasieelev kopplar el

Elteknik

Inriktningen elteknik ger dig kunskap om att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Inriktningen är certifierad av ETG College och följer det så kallade ETG-konceptet. Det betyder att du kan anställas som förstaårsmontör direkt efter gymnasiet, utan att gå ett fjärde år som lärling.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att praktisera på en eller flera arbetsplatser i det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Inriktningen elteknik, som följer ETG-konceptet, har 600 timmars APL, och inriktningen automation har 18 veckors APL. Oavsett inriktning är din APL förlagd på företag inom elindustri- och energibranschen.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på el- och energiprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Nobelgymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

En certifierad inriktning

Inriktningen elteknik på Nobelgymnasiet är certifierad av ETG College. ETG College är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept inom elteknik. Här är kraven lite högre, men du får en mer komplett utbildning.

Efter utbildningen samt avklarat yrkesprov får du ett ECY-certifikat och kan då ta anställning som förstaårsmontör direkt efter gymnasiet. Du får också högre lön efter din yrkesexamen, jämfört med elever från skolor som inte är ETG-certifierade.

Logotyp ETG-college
Nobelgymnasiets entré

Välkommen till oss!

El- och energiprogrammet läser du på Nobelgymnasiet.

Efter gymnasiet

När du har läst el- och energiprogrammet kan du välja att börja jobba direkt efter gymnasiet som till exempel automations-, industri- eller installationselektriker.

El- och energiprogrammet ger dig också grundläggande behörighet till högskola och universitet, för dig som vill studera vidare efter gymnasiet.

Programinnehåll

ÄmnePoäng
Engelska 5
100
Engelska 6100
Historia 1a1
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Totalt900

ÄmnePoäng
Datorteknik 1a
100
Elektromekanik
100
Energiteknik 1
100
Mekatronik 1
100
Totalt400

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Mät- och reglerteknik100
Mät- och styrteknik
100
Praktisk ellära
100
Programmerbara styrsystem
100
Programfördjupning800
Cad 150
Cad 250
Elkraftteknik100
Elmotorstyrning100
Entreprenörskap100
Fastighetsautomation 1100
Industriautomation100
Industriell informationsteknik100
Kommunikationsnät 1100
Totalt1200

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen500
Elinstallationer200
Elkraftteknik100
Kommunikationsnät 1100
Praktisk ellära
100
Programfördjupning700
Belysningsteknik100
Cad 150
Cad 250
Elmotorstyrning100
Entreprenörskap100
Fastighetsautomation 1100
Förnybar energi100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem100
Totalt1200

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val200

Totalt

200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?