Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två elever installerar en värmepanna.

VVS- och fastighetsprogrammet

Det här är en utbildning för dig som är intresserad av tekniska system i olika typer av byggnader. Här kombineras praktiskt arbete med kreativt lösningsfokus.

Programmet passar dig som

  • vill lära dig hur system för vatten, avlopp, värme, kyla och ventilation fungerar
  • gillar praktiskt arbete som utmanar både tekniskt och kreativt tänkande
  • tycker att det verkar spännande att installera, underhålla och reparera olika fastigheters tekniska system
  • vill bidra till utvecklingen mot hållbara och energisnåla byggnader
  • skulle vilja jobba som till exempel VVS-montör.
Elev sågar av ett rör

Om programmet

På VVS- och fastighetsprogrammet på Nobelgymnasiet läser du inriktningen VVS.

Här lär du dig att installera, serva och underhålla värme- och sanitetssystem.

Du får också kunskap om energi- och miljöfrågor, säkerhet, installationsregler och bygglagstiftning.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att praktisera på en eller flera arbetsplatser i sammanlagt 32 veckor i det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Arbetsplatsförlagt lärande på VVS- och fastighetsprogrammet innebär att du arbetar med praktiska uppgifter på företag inom VVS- och fastighetsbranschen.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på VVS- och fastighetsprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Nobelgymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Ett certifierat program

VVS- och fastighetsprogrammet på Nobelgymnasiet är ett branschcertifierat VVS-college. Det betyder att utbildningen uppfyller branschens kvalitetskrav och ger dig som elev de kunskaper som arbetsgivarna efterfrågar.

Logotyp VVS-college
Nobelgymnasiets entré

Välkommen till oss!

VVS- och fastighetsprogrammet läser du på Nobelgymnasiet.

Efter gymnasiet

När du har läst VVS- och fastighetsprogrammet kan du börja jobba som lärling på ett företag innan du avlägger ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör.

VVS- och fastighetsprogrammet ger dig också grundläggande behörighet till högskola och universitet, för dig som vill studera vidare efter gymnasiet.

Programinnehåll

Ämne

Poäng

Engelska 5
100
Engelska 6100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100

Totalt

900

Ämne

Poäng

Elkraftteknik100
Systemuppbyggnad100
Värmelära100
Verktygs- och materialhantering100

Totalt

400

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Entreprenadteknik100
Sanitetsteknik 1100
VVS – svets och lödning rör100
Värmeteknik 1100
Programfördjupning800
Injusteringsteknik100
Kyl- och värmepumpsteknik - grund100
Sanitetsteknik 2100
VVS gassvetsning rör100
VVS TIG-svetsning rör100
VVS-teknik200
Värmeteknik 2100

Totalt

1200

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val200

Totalt

200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?