Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elev övar på att såga

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är utbildningen för dig som tycker om att arbeta praktiskt och kreativt med utrustning, teknik och metoder som används inom byggbranschen.

Programmet passar dig som

  • är intresserad av hur en byggnadsprocess ser ut – från idé till färdig produkt
  • gillar att arbeta kreativt och hitta praktiska lösningar på problem
  • tycker att det verkar spännande med ett varierande yrke där utrustning, tekniker och arbetssätt ständigt förändras
  • vill bidra till en hållbar infrastruktur och utveckla de miljöer människor vistas i
  • skulle vilja jobba som till exempel anläggare, murare, målare, plåtslagare eller träarbetare.
Elever bygger i skolan verkstad

Husbyggnad

Med inriktning husbyggnad fördjupar du dig inom antingen mureri eller träarbete.

Yrkesutgång mur lär dig om olika typer av mureri. Under din utbildning får du kunskaper om både grundmurar, murverk och puts.

Yrkesutgång trä ger dig kunskaper och färdigheter i nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och andra lokaler.

Elever lägger marksten

Mark och anläggning

Inriktningen mark och anläggning lär dig om olika typer av anläggningsarbeten.

Här får du kunskap om byggnation av vägar, järnvägar och husgrunder.

Du får också lära dig om markarbeten för till exempel ledningar, asfalt och stenläggning.

Elever målar

Måleri

Måleri är en inriktning som ger dig kunskap om nymålning och ommålning av både invändiga och utvändiga ytor.

Här får du lära dig att spackla, tapetsera och använda dekorativa tekniker.

Du får också veta mer om olika färgers estetiska och skyddande egenskaper.

Elev från bygg- och anläggningsprogrammet

Plåtslageri

Med inriktning plåtslageri får du lära dig om både byggnads- och ventilationsplåtslageri.

Här får du kunskap om att tillverka och montera plåt för täckning och tätning av tak och husfasader.

Du får också lära dig att bygga ventilationsrör- och trummor för ett fungerande inomhusklimat.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att praktisera på en eller flera arbetsplatser i sammanlagt 32 veckor i det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Arbetsplatsförlagt lärande på bygg- och anläggningsprogrammet innebär att du arbetar med praktiska uppgifter som hör till din yrkesutgång tillsammans med andra och ofta för verkliga kunder.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på bygg- och anläggningsprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Nobelgymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Ett branschrekommenderat program

Bygg- och anläggningsprogrammet på Nobelgymnasiet är rekommenderat av Byggbranschens yrkesnämnd (BYN). Det betyder att vår utbildning ger dig som elev de kunskaper och färdigheter som krävs inom branschen. Rekommendationen är dessutom en garanti för att vår utbildning håller extra hög kvalitet.

Logotyp för byggbranschens yrkesnämnd
Nobelgymnasiets entré

Välkommen till oss!

Bygg- och anläggningsprogrammet läser du på Nobelgymnasiet.

Efter gymnasiet

När du har läst bygg- och anläggningsprogrammet kan du välja att börja jobba direkt efter gymnasiet som till exempel anläggningsarbetare, murare, målare, plåtslagare eller träarbetare.

Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig också grundläggande behörighet till högskola och universitet, för dig som vill studera vidare efter gymnasiet.

Programinnehåll

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100

Totalt

900

ÄmnePoäng
Bygg- och anläggning 1200
Bygg- och anläggning 2200
Totalt400

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen700
Husbyggnad 1100
Husbyggnad 2200
Husbyggnad 3 - ombyggnad200
Husbyggnadsprocessen200
Programfördjupning husbyggnad - mur500
Entreprenörskap100
Mur- och putsverk 1 - grundmurar100
Mur- och putsverk 2 - murverk100
Mur- och putsverk 3 - puts100
Specialyrken 1100
Programfördjupning husbyggnad - trä500
Betong 1 - lågform och platta på mark100
Entreprenörskap100
Trä 1 - stommar100
Trä 2 - beklädnad100
Trä 3 - montage100
Totalt1200

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen500
Anläggning 1100
Anläggning 2200
Anläggningsprocessen200
Programfördjupning700
Anläggning - gröna ytor200
Anläggning - ledningsbyggnad200
Anläggning - stensättning100
Anläggning - vägbyggnad100
Entreprenörskap100
Totalt1200

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Måleri 1200
Måleriprocessen200
Programfördjupning800
Måleri 2200
Måleri 3200
Måleri 4200
Måleri 5200
Totalt1200

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen400
Plåtslageri - grunder100
Plåtslageriprocessen200
Ventilationsplåtslageri 1100
Programfördjupning800
Byggnadsplåtslageri 1200
Byggnadsplåtslageri 2200
Byggnadsplåtslageri 3200
Byggnadsplåtslageri 4200
Totalt1200

ÄmnePoäng
Gymnasiearbete100
Totalt100

ÄmnePoäng
Individuellt val200
Totalt200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2023-12-06

Hittade du det du sökte på sidan?