Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två elever med yrkesutgång barnskötare/elevassistent testar den digitala metoden Blue Bots, små robotar som med hjälp av programmering flyttar sig över en spelplan, som en del i kursen digitalt skapande.

Barn- och fritidsprogrammet

Det här är programmet för dig som är intresserad av människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Här får du möjlighet att bidra till både barns och vuxnas utveckling och välmående.

Programmet passar dig som

  • är intresserad av hur människor lär sig, växer och utvecklas
  • gillar att hjälpa människor och vara en förebild för andra
  • tycker att kommunikation, samarbete och ledarskap verkar vara spännande ämnen
  • vill bidra till människors hälsa, välmående och livskvalitet
  • skulle vilja jobba som till exempel barnskötare, elevassistent eller väktare.

Barnskötare/elevassistent

Yrkesutgången barnskötare/elevassistent ger dig kunskaper om barns och ungas lärande och utveckling

Här får du lära dig att bemöta människor i olika situationer, och får också insikt i hur du själv fungerar.

Du får också träna på att arbeta med människor i olika åldrar för att bidra till deras välmående och livskvalitet.

Väktare

Väktare är yrkesutgången för dig som är intresserad av socialt arbete och människors säkerhet i samhället.

Här får du träna på att förebygga olyckor och att hjälpa människor i nödsituationer.

Du lär dig om kris- och konflikthantering samt hur du bemöter andra utifrån demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning kommer du att praktisera på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor i det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Arbetsplatsförlagt lärande på barn-och fritidsprogrammet kan till exempel vara att medverka i arbetet på en förskola eller att leda aktiviteter på en fritidsanläggning.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på barn- och fritidsprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Nobelgymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Efter gymnasiet

När du har läst barn- och fritidsprogrammet kan du välja att börja jobba direkt efter gymnasiet som till exempel barnskötare, elevassistent, väktare, sporthallspersonal, idrottstränare eller personlig assistent.

Barn- och fritidsprogrammet ger dig också grundläggande behörighet till högskola och universitet, för dig som vill studera vidare efter gymnasiet.

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.645,"Height":1.0}

Välkommen till oss!

Barn- och fritidsprogrammet läser du på Nobelgymnasiet.

Programinnehåll

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Totalt

600

Ämne

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100

Totalt

700

Ämne

Poäng

Inriktningsgemensamma ämnen

300

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100

Programfördjupning

600

Barns lärande och växande

100

Digitalt skapande

100

Dramapedagogik

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik

100

Totalt

900

Ämne

Poäng

Inriktningsgemensamma ämnen

300

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100

Programfördjupning

600

Akut omhändertagande

100

Bevakning och säkerhet

300

Brand och räddning

200

Totalt

900

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Totalt

200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?